Australian Embassy
Thailand

Press Release 2017 - Endeavour recipient_Th

                  3 คนไทยคว้าทุนรัฐบาลออสเตรเลียประจำปี 2560

 

6 มีนาคม 2560

3 คนไทยได้รับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (ทุนเอนเดเวอร์) ประจำปี 2560 เพื่อไปทำวิจัย หรือศึกษาดูงาน ในประเทศออสเตรเลีย โดยผู้ได้รับทุน 3 ท่าน ได้แก่

  • ผศ.ดร. ประภาศิริ พงษ์ประยูร อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์เพื่อไปทำวิจัยด้านชีววิทยาเชิงคำนวณ ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
  • รศ. ดร. ศิวพร มีจู สมิธ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนเพื่อไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อเข้าสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์
  • พญ.นิธินา ยี่สิบแสน แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับทุนเพื่อไปศึกษาดูงานที่สถาบันผิวหนังและมะเร็ง และ รพ. เซ็นต์ วินเซนต์ เมลเบิร์น

     

นับตั้งแต่มีการมอบทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ในปี 2550 มีคนไทยได้รับทุนนี้เพื่อเดินทางไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาชีพในประเทศออสเตรเลียทั้งสิ้น  177 คน  ทุนเอนเดเวอร์เป็นทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียที่มีการแข่งขันในระดับนานาชาติ  โดยคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัคร  ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษา งานวิจัย และเครือข่ายวิชาชีพ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างออสเตรเลียและนานาประเทศ ทั้งในระดับบุคคลากร องค์กร และระดับประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้จัดงานเลี้ยง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อแสดงความยินดีกับคนไทยผู้คว้าทุนเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลียและครอบครัว ประจำปีนี้

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียกล่าวว่า  “ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2560 ทุกท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงมาก ผมหวังว่าผู้ที่ได้รับทุนนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับประสบการณ์ และเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ กลับมา แต่ยังจะได้เพิ่มพูนความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมออสเตรเลีย ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

ทุนเอนเดเวอร์แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)  ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) และทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

ทุนเอนเดเวอร์จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายนของทุกปี ผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนเอนเดเวอร์ รวมถึงวิธีการสมัคร ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

                          

ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2560 (จากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร. ประภาศิริ พงษ์ประยูร, พญ. นิธินา ยี่สิบแสน, ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และภริยา นางฮานาน โรบิลลิอาร์ด, คุณวาทินี ขานวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถานทูตออสเตรเลีย, รศ. ดร. ศิวพร มีจู สมิธ