Australian Embassy
Thailand

Press Release 2017 - Motor Vehicle Inspection_Th

 ออสเตรเลีย – ไทย กระชับความร่วมมือตรวจสอบรถยนต์ก่อนส่งออก

12 เมษายน 2560

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำแห่งประเทศออสเตรเลียได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรของไทยจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการรถยนต์ของไทย เกี่ยวกับโครงการตรวจสอบรถยนต์ก่อนส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย (Motor Vehicle Inspection Program :MVIP) โครงการนี้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการส่งออกรถยนต์ของไทยไปประเทศออสเตรเลีย ในขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมปัจจัยที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางชีวภาพ  ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องระหว่างสองหน่วยงาน

ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรของไทย กล่าวเปิดการประชุม  โดยผู้ร่วมงานประกอบด้วย ตัวแทนจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ และผู้ประกอบการของไทย  รวมทั้งตัวแทนสมาพันธ์อุตสาหกรรมรถยนต์ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ ซึ่งมีการส่งออกสูงกว่า 6 แสนล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 มี ทั้งนี้ออสเตรเลียถือเป็นตลาดอันดับหนึ่งในการส่งออกของไทย โดยปีที่ผ่านมารถยนต์ไทยส่งออกไปออสเตรเลียมีมูลค่าสูงกว่า 1 แสน 7 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะรถปิคอัพของไทยกำลังเป็นที่นิยมในตลาดออสเตรเลีย

ถึงแม้ผู้บริโภคออสเตรเลียจะต้องการใช้รถยนต์ที่ผลิตจากประเทศไทยแต่เมล็ดวัชพืชหรือแมลงที่ติดไปกับรถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่ออสเตรเลียกังวลเป็นอย่างยิ่ง  รถยนต์ที่ผลิตเสร็จเมื่อออกจากโรงงานแล้วและนำไปจอดรอการเคลื่อนย้ายลงเรือ ในช่วงเวลานั้นเองอาจมีเมล็ดวัชพืชหรือแมลงติดไปกับรถยนต์  ซึ่งผู้โดยสารที่ไม่ได้รับเชิญนี้อาจสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของออสเตรเลียได้

กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำแห่งประเทศออสเตรเลียร่วมกับกรมวิชาการเกษตรของไทย ดำเนินโครงการ MVIP มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังช่วยให้การค้าระหว่างสองประเทศดำเนินไปได้  ภายใต้โครงการนี้เจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด จะมีขั้นตอนการตรวจสอบรถยนต์ที่จะส่งออกโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอบรมและยอมรับจากออสเตรเลีย  ทั้งนี้รถยนต์ที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับการตรวจปล่อยที่ท่าในออสเตรเลียได้เร็วขึ้น 

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดีจากทั้งสมาพันธ์อุตสาหกรรมรถยนต์แห่งออสเตรเลีย และสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ของไทย

ผลการดำเนินงานของโครงการเป็นที่น่าประทับใจ โดยจะเห็นจากจำนวนรถยนต์ที่ตรวจพบวัชพืชหรือแมลงลดลงถึงร้อยละ 80 ตั้งแต่เริ่มดำเนินการมา

ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา สองหน่วยงานได้ลงนามในรูปแบบการดำเนินการฉบับใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาความร่วมมือไปอีกขั้นหนึ่ง โดยโครงการรูปแบบใหม่นี้อนุญาตให้ผู้ประกอบรถยนต์หรือผู้ตรวจสอบรถยนต์ของไทยสามารถออกใบอนุญาตได้เองเมื่อรถยนต์ได้รับการตรวจสอบ  ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรของไทยจะเป็นผู้ดูแลกระบวนการทำงานและควบคุมให้ระบบสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

“ผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้  เพราะโครงการนี้เป็นตัวอย่างความร่วมมือที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ หน่วยงาน ธุรกิจ และที่สำคัญคือความร่วมมือกันระหว่างบุคลากร” ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวในงาน

นอกจากนี้ คณะออสเตรเลียได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท นิสสัน มอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้ร่วมดูการสาธิตขั้นตอนการตรวจสอบรถยนต์ก่อนส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย 

 

                                        

ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย,  ดร. สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรของไทย, เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรของไทย, เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย และตัวแทนจากสมาพันธ์อุตสาหกรรมรถยนต์แห่งออสเตรเลีย

                                       

                                                                                 รถยนต์ระหว่างรอการส่งออก

                                       

                                                          การสาธิตขั้นตอนการตรวจสอบรถยนต์ก่อนการส่งออก