Australian Embassy
Thailand

Press Release 2017 - STEM education_Th

     ออสเตรเลียสนับสนุนไทยพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการศึกษา

22 พฤษภาคม 2560

สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานไทย กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้แบบ ‘สะเต็มศึกษา’ (Science, Technology, Engineering and Mathematics - STEM Education) หรือการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  และการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  โดย ดร. สจ๊วต โคลฮาเก้น (Dr Stuart Kohlhagen) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แห่งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งออสเตรเลีย (Questacon) จะมาบรรยายระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคมนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเสริมทักษะจำเป็นสำหรับยุคใหม่เพื่อบุคลากรในวงการศึกษาและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หัวข้อ:               งานสัมมนา “Reskill for the Future ทักษะสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกยุคใหม่”

วันที่/เวลา:       25 พฤษภาคม 2560

                           10.00 - 11.40 น. การบรรยายเรื่อง “ทักษะจำเป็นสำหรับยุคใหม่”
                           13.30 - 15.20 น. เวิร์คช็อปเรื่อง “ความคิดเชิงออกแบบและการเรียนรู้แบบสะเต็ม” เพื่อนำแนวคิดไปปรับใช้ในการถ่ายทอด ความรู้และการวัดผล และการริเริ่มโครงการต่างๆ รวมถึงในเชิงธุรกิจ” (Design Thinking Experience and STEM workshop)

สถานที่:             ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก
                            บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและมีล่ามแปลสรุป
                            ลงทะเบียนฟรีที่  https://www.zipeventapp.com/e/reskillforthefuture

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทราบถึงผลงานวิจัยด้านการศึกษาล่าสุดที่เน้นถึงแนวทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทำ และการนำแนวทางนี้ผสานเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรียนรู้การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และการคิดเชิงออกแบบและสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ ฝ่ายการศึกษาจากสถานทูตออสเตรเลียร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดกิจกรรมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “The Power and Practice of Hands on Learning” โดยดร. โคลฮาเก้น จะนำเสนอทักษะที่จำเป็นสำหรับการถ่ายทอดความรู้ การบูรณาการข้ามสาขาวิชาอย่าง STEM สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางรูปแบบทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม ที่โรงแรม โรยัล เบญจา สุขุมวิท

หน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมการบรรยายและการสัมมนาโดย ดร. โคลฮาเก้น  ครั้งนี้ ประกอบด้วยกระทรวงการต่างประเทศและการค้า และกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

เกี่ยวกับ ดร. สจ๊วต โคลฮาเก้น

ดร. สจ๊วต โคลฮาเก้น (Dr Stuart Kohlhagen) เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แห่งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งออสเตรเลีย (Questacon) และเป็นชาวต่างชาติคนเดียวที่ได้รับรางวัล Iron Science Teacher จากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Exploratorium ของสหรัฐอเมริกา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขามีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา โดยเป็นวิทยากรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ในหลายประเทศ อาทิ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน  กัมพูชาและไทย ปัจจุบันยังดำรงยังตำแหน่งประธานเครือข่าย Australian Science and Technology Exhibitors Network (ASTEN) อีกด้วย