Australian Embassy
Thailand

Australian Ambassador to Thailand is on
Twitter @AusAmbBKK

 

Australia in Thailand is on Facebook  

 

Latest news

 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บันทึกถ้อยคำที่นายมัลคอล์ม เทิร์นบูล นายกรัฐมนตรี เครือรัฐออสเตรเลียแถลงต่อรัฐสภาในการแสดงความเสียใจในการเสด็จสวรรคตของ                                                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรียนท่านประธานรัฐสภา

กระผมขอแถลงต่อรัฐสภาเพื่อให้มีการจัดทำบันทึกการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงที่สุดของประชาชนชาวไทย เป็นวันที่ทุกคนไม่อยากนึกถึงและหวังว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้น

ถึงเพื่อนชาวไทยของเราทุกคน กระผมตระหนักถึงความเศร้าโศกของท่าน กระผมรับทราบถึงการเข้าร่วมประชุมของ ฯพณ นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูตไทย    ณ กรุงแคนเบอร์รา ในวันนี้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้เข้าพิธีพระบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่                  ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ทำให้กระผมนึกย้อนถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลากว่า ๗ ทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวกระโดดของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงวางรากฐานในการนำประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาตราบจนทุกวันนี้ พระองค์ทรงได้นำพาประเทศผ่านวิกฤตทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้ทวยราษฏร์ได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย

พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจโดยเจริญรอยตามมหาราชนักพัฒนาในการนำแนวความคิดสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาประเทศ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้า การอุทิศพระวรกายและ    พระวิริยะอุตสาหะ ส่งผลให้องค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติยศรางวัลแรกของโลกชื่อว่า “รางวัลแห่งความสำเร็จ ชั่วชีวิตในเรื่องการพัฒนามนุษย์”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชไมตรีกับเครือรัฐออสเตรเลีย และเครือรัฐออสเตรเลียยกย่องสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งพระองค์ทรงให้การสนับสนุน เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียเป็นเวลาทั้งสิ้น ๑๘ วัน หนังสือพิมพ์เดอะ แคนเบอร์ร่า ไทมส์  ได้รายงานว่า มีประชาชนมาเฝ้ารอรับเสด็จกว่า ๕,๐๐๐ คน และอีกกว่า ๗,๐๐๐ คนที่ยืนแถวรอ  รับเสด็จตลอดเส้นทางจากท่าอากาศยานจนถึงทำเนียบรัฐบาล ประชาชนจำนวนมากนี้แสดงให้เห็นว่า มีนิสิตนักศึกษาชาวไทยทุนแผนโคลัมโบจำนวนไม่น้อยที่ไปศึกษาอยู่  ณ กรุงแคนเบอร์รา ในงานเลี้ยงต้อนรับเสด็จ วงดุริยางค์กองทัพทหารอากาศออสเตรเลียได้บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นนักดนตรีที่เชี่ยวชาญและทรงสนพระราชหฤทัยในดนตรีแจ๊ส ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยแล้วได้ทรงระบุไว้ในจดหมายถึงรัฐบาลออสเตรเลียว่า พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงขอบใจในการให้ความต้อนรับอันอบอุ่น ความปรารถนาดี และความเป็นมิตรของชาวออสเตรเลีย ซึ่งมิตรภาพนั้นได้ดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ การเสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียในครั้งนั้น ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการจัดตั้งสมาคมออสเตรเลีย - ไทย ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองซิดนีย์และเมืองเมลเบิร์น ส่งผลให้เกิดการแผ่ขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งทางด้านการค้า ประวัติศาสตร์ การศึกษาและประชากร

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสวยงามและเป็นจุดหมายในการเดินทางของบรรดานักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย ในอีกมุมหนึ่ง กระผมอยากจะเชิญทุกท่านรำลึกถึงเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งรุนแรงในประเทศไทยที่คร่าชีวิตชาวออสเตรเลียไป ๒๓ ราย ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ได้เผชิญกับความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และที่สำคัญหนึ่งในนั้นคือพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งสองประเทศได้ตกอยู่ในสถานการณ์เศร้าสลดต่อการสูญเสีย สมาชิกในครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รัก

อีกตัวอย่างของสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศคือ อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด ที่มีทหารเชลยศึกสงครามชาวออสเตรเลียกว่า ๒,๗๐๐ นาย เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า หนึ่งในวีรบุรุษที่มีชีวิตรอดจากการเป็นเชลยสงครามคือ เซอร์เอ็ดเวิร์ด เวียรี่ ดันลอป ผู้ที่มักจะกลับมาเยี่ยมประเทศไทยอยู่บ่อยครั้ง     ซึ่งหลังจากที่ท่านเสียชีวิตในพ.ศ. ๒๕๓๖ ได้มีการนำเถ้ากระดูกบางส่วนของท่านมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ณ บริเวณแม่น้ำแคว ที่สำคัญ ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าที่ท่านจะเสียชีวิต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงกล่าวชื่นชม ยกย่อง และทรงประทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก  และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่เซอร์เอ็ดเวิร์ด เวียรี่ ดันลอป

ท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยอันหาที่สุดมิได้ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กระผมและประชาชนชาวออสเตรเลีย                 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความเสียใจกับพสกนิกรชาวไทยพร้อมทั้งรัฐบาลไทยต่อ         การสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศเวลานี้

 

17 October 2016

Condolence motion – King of Thailand

House of Representatives

Prime Minister of Australia

The Hon Malcolm Turnbull MP

Check against delivery

 

Mr Speaker

I move that the House record its deep regret at the death on 13 October of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand, and offer its profound sympathy to the Thai Royal Family and the people of Thailand.

For the people of Thailand this is a time of intense sadness. It is a day that they knew must come, but in their hearts they hoped never would.

To our Thai friends, we understand your deep sorrow. I acknowledge the presence here with us today of Thailand’s Ambassador to Australia,    His Excellency Chirachai Punkrasin.

His Majesty—Rama IX the ninth monarch of the Chakri Dynasty—was crowned on 5 May 1950.

Just think of the extraordinary changes in our world across those seven decades - perhaps most spectacularly the economic transformation of Asia.

Through it all, His Majesty was instrumental in making Thailand the successful country it is today, providing a calm and steadying leadership despite the difficulties of political upheaval and momentous economic and social change.

Through it all, His Majesty maintained with his people that strong sense of national pride and identity.

His Majesty continued the work of his illustrious forefathers to introduce modern ideals to Thailand - he was passionate about science and what it could do to boost the living standards of his people and the Thai economy.

He was rewarded by the United Nation’s Development Programme with the first-ever Human Development Lifetime Achievement Award.

His Majesty was also a friend of Australia and we sincerely value the deep relationship between our countries which His Majesty helped foster.

In 1962, King Bhumibol and Queen Sirikit visited Australia for eighteen days. The Canberra Times reported that 5000 people went to the airport to welcome Their Majesties and 7000 more lined the route from the airport to Government House. The large crowds in 1962 could be explained by the fact there were already many Thai students in Canberra under the Colombo Plan. At the welcome ceremony, the RAAF Band played works composed by the King, a keen musician and jazz aficionado.

After the visit, His Majesty wrote to the Government saying he and the Queen found heart-warming the goodwill and friendship of the Australian people. That friendly goodwill continues to this day. The Royal visit inspired the formation of the first Australia-Thailand Associations in Sydney and Melbourne. Our trade, historical, academic and people links are, today, extensive.

Of course, Thailand continues to be a beautiful and welcoming destination for Australian travellers. But let us not forget how we shared with the people of Thailand the tragic impact of the 2004 tsunami.

Twenty three Australians in Thailand lost their lives in that natural disaster. So, too, did a member of the Thai royal family. Together, we grieved that shattering loss of family and friends.

Another of the most powerful spiritual connections between our countries is the memory of Hellfire Pass, and the more than 2700 Australians who died as prisoners of war in the construction of the Thai-Burma Railway.

One of the greatest of our war heroes, Edward “Weary” Dunlop, returned to Thailand regularly and, after his death in 1993, some of his remains were consecrated in a Buddhist ceremony on the River Kwai.

His Majesty marked his great respect for Weary Dunlop only weeks before his death when bestowing on him the Knight Grand Cross (1st Class) of the Most Noble Order of the Royal Crown of Thailand. Thailand’s Most Exalted Order of the White Elephant.

At this time of national mourning, I extend to the Thai Royal Family and the people of Thailand the condolences of the Australian Government, and the sympathy of the Australian people.

 

25 October 2016

Australian Embassy to conduct a Consular outreach visit to Chiang Mai

The Consular Section of the Australian Embassy in Bangkok will be undertaking a consular outreach visit to Chiangmai at:
Le Méridien Chiang Mai,  108 Chang Klan Road, Tambol Chang Klan, Amphur Muang Chiang Mai 50100 Thailand between 9.00am to 12.00pm and 1.00pm to 3.00pm on the following day:

Friday 9 December 2016 (VIP Lounge)
(More)

 

17 October 2016

Australian Embassy to conduct a Consular outreach visit to Chiang Mai

The Consular Section of the Australian Embassy in Bangkok will be undertaking a consular outreach visit to Chiangmai at:
Le Méridien Chiang Mai,  108 Chang Klan Road, Tambol Chang Klan, Amphur Muang Chiang Mai 50100 Thailand between 9.00am to 12.00pm and 1.00pm to 3.00pm on the following days:

Friday 21 October 2016 (VIP Lounge)
Friday 9 December 2016 (VIP Lounge)
(More)

 

14 October 2016

Statement on the Death of His Majesty King Bhumibol

The Australian Government and the people of Australia express our deepest sorrow and sympathy to the Thai Royal Family and people of Thailand on the passing of His Majesty, King Bhumibol Adulyadej.

King Bhumibol was widely revered and was a major figure in modern Asian history. During his reign, Thailand made major strides in economic and social development.  He was held in the highest esteem in the region and internationally for his significant contribution to the development of his country.

His Majesty’s dedication to the people of Thailand throughout his long reign was evident through his many royal projects and charitable works.  His Majesty significantly enhanced the welfare and happiness of the people of Thailand, and he will be greatly missed.

His Majesty King Bhumibol was a friend of Australia and we sincerely value the deep relationship between our countries which His Majesty helped foster.  

King Bhumibol and Queen Sirikit visited Australia in 1962. The Royal visit inspired the formation of the first Australia-Thailand associations in Sydney and Melbourne.  The Thai community in Australia will particularly feel the loss of His Majesty.

At this sad time, I extend to the Thai Royal Family and the people of Thailand my sincere condolences and those of the Government and people of Australia.

The Hon Malcolm Turnbull MP
Prime Minister of Australia

  

   สารจากนายมัลคอล์ม เทิร์นบูล

   นายกรัฐมนตรี เครือรัฐออสเตรเลีย

 

    14 ตุลาคม 2559

รัฐบาลออสเตรเลียและประชาชนชาวออสเตรเลียขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของประชาชนชาวไทยและทรงเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เอเชียยุคใหม่ ในขณะที่ทรงครองราชสมบัตินั้น ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุดในภูมิภาค และในสากลด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงในการพัฒนาประเทศของพระองค์

พระราชวิริยอุตสาหะของพระองค์ต่อประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชสมบัติเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดผ่านพระราชกรณียกิจนานัปการ พระองค์ทรง     ยกระดับความเป็นอยู่และความสุขของประชาชนชาวไทยให้พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก ปวงชนต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชไมตรีกับเครือรัฐออสเตรเลีย  และเครือรัฐออสเตรเลียยกย่องสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งพระองค์ทรงสนับสนุน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการจัดตั้งสมาคมออสเตรเลีย-ไทย ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองซิดนีย์และเมืองเมลเบิร์น ชุมชนไทยในออสเตรเลียต่างรู้สึกโศกเศร้าต่อการสูญเสียอันใหญ่หลวงนี้

ในช่วงเวลาอันเศร้าโศกนี้  ข้าพระพุทธเจ้าและรัฐบาลออสเตรเลีย รวมทั้งประชาชนชาวออสเตรเลีย ขอพระราชทานกราบบังคมทูลและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อ  พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความเสียใจต่อพสกนิกรชาวไทย

         

   12 October 2016

Consular Outreach Visit Postponed

Due to unforeseen circumstances, the consular outreach visit to Chiang Mai planned for Friday, 14 October 2016, has been postponed until further notice.  Details will be advised in due course.  We apologise for any inconvenience this may cause.

 

10 October 2016

Para Table Tennis players share their skills with Ambassador

Australian Ambassador to Thailand, Paul Robilliard, hosted a reception at his residence to welcome members of the Australian Para Table Tennis team to Thailand (More)

 

7 September 2016

More Australian students to study in Thailand

Under the Australian Government’s flagship New Colombo Plan education program, 189 Australian undergraduate students will study and undertake work placements throughout Thailand in 2017 (More)

 

30 August 2016

 

25 August 2016

Appointment of Honorary Consul in Koh Samui

The Australian Government has appointed Ms Heather Reid as its new Honorary Consul resident in Koh Samui with jurisdiction throughout Surat Thani. (More)

 

24 August 2016

Gymnastics Australia and The Gymnastics Association of Thailand Building Leadership Capacity of Women in Sport

Following closely from hosting the South East Asian School Games Gymnastics event and topping the medal tally, the Gymnastics Association of Thailand will host a “Building Leadership Capacity of Women in Sport Conference” in Bangkok from 29th August – 3rd September. (More)

 

17 August 2016

Australian innovation at the 2016 National Science and Technology Fair

The Australian Embassy, Bangkok has teamed up with Questacon, Australia’s National Science and Technology Center and Thailand’s National Science Museum to support Thai innovation and creativity at the 2016 National Science and Technology Fair from 18-28 August at the IMPACT Exhibition and Convention Center. (More)

 

29 June 2016

Australian Embassy to conduct a Consular outreach visit to Chiang Mai

The Consular Section of the Australian Embassy in Bangkok will be undertaking a consular outreach visit to Chiangmai at:
Le Méridien Chiang Mai,  108 Chang Klan Road, Tambol Chang Klan, Amphur Muang Chiang Mai 50100 Thailand between 9.00am to 12.00pm and 1.00pm to 3.00pm on the following days:

Friday 19 August 2016 (Passage Room)
Friday 14 October 2016 (VIP Lounge)
Friday 9 December 2016 (VIP Lounge)
(More)

 

24 June 2016

Asia - Pacific collaboration on climate change action (Eng / Thai)

The Governments of Thailand and Australia joined climate change officials and experts from across the region at the 25th Asia-Pacific Seminar on Climate Change on 20-21 June. The seminar was organised by the Government of Japan, co-organised and supported by the Government of Australia, and hosted by the Kingdom of Thailand in Phuket.

 

17 June 2016

Australian scientist turning waste into “green steel” comes to Bangkok

 Reimagine the manufacturing process during the visit to Bangkok by leading Australian scientist, Professor Veena Sahajwalla, from 17 to 21 June 2016.  Professor Sahajwalla is internationally renowned for her development of a process known as ‘green steel’, which uses recycled plastics and rubber tyres in steelmaking. (More)

 

13 June 2016

The Hon Julie Bishop, Minister for Foreign Affairs MP: New Consulate-General in Phuket

Today I announce the opening of the Australian Consulate-General in Phuket with jurisdiction throughout the provinces of Phuket, Krabi and Phang-Nga. (More)

 

7 June 2016

Malcolm Turnbull MP, Prime Minister of Australia: Ramadan Message

To Muslims across Australia and around the world, Lucy and I send our warmest greetings to all those observing the Ramadan month of fasting. For Muslims, Ramadan is the holiest month of the year - a time for charity, for remembering the less fortunate in society, and a time for personal reflection and renewal. (More)