Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - 40 years ASEAN_Th

ออสเตรเลียเฉลิมฉลอง 40 ปี สายสัมพันธ์ออสเตรเลีย - อาเซียน

16 เมษายน 2557

วันนี้เป็นวันครบรอบ 40 ปี สายสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลีย กับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ซึ่งนับเป็นวาระสำคัญของปีที่จะมีกิจกรรมมากมาย และปิดท้ายด้วยการประชุมสุดยอดผู้นำในเดือนพฤศจิกายน

ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาเซียน และเป็นประเทศแรกที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์กับอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจา ปัจจุบันรัฐสมาชิกอาเซียนมีประชากรรวมกันมากกว่า 600 ล้านคน และมีเศรษฐกิจมูลค่า 2.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นใจกลางของภูมิภาคที่มีพลวัตรอย่างอินโดแปซิฟิก

สายสัมพันธ์ออสเตรเลีย – อาเซียน เติบโตขึ้นจากการประชุมเล็กๆในกรุงแคนเบอร์รา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2517 และพัฒนาสู่พันธมิตรความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมหลากหลายด้าน อาทิ การค้า ความมั่นคง การศึกษา การพัฒนา และการบรรเทาภัยพิบัติ

เนื่องในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปี รัฐบาลออสเตรเลียมีเจตจำนงในการกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียน และประเทศสมาชิก

ทั้งนี้ การสานต่อปณิธานร่วมในการบูรณาการเศรษฐกิจของภูมิภาคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของการค้าทวิภาคีของเรา ซึ่งได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากมูลค่าการค้า 4 หมื่น 5 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย ไปเป็น 9 หมื่น 2 พันล้าน เหรียญออสเตรเลีย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นับเป็นประเด็นสำคัญอันดับต้น และการทูตเชิงเศรษฐกิจที่ดำเนินอยู่ก็จะพัฒนาสายสัมพันธ์ด้านการค้า เศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยงของเราให้เจริญรุ่งเรือง

เราจะดำเนินงานร่วมกันในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ซึ่งมีความเหมาะสมในการช่วยจัดการความท้าทายระดับภูมิภาคในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และการคลัง

ความร่วมมือกับอาเซียนมอบโอกาสในการพัฒนาสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนของเรา เช่น ผ่านทางโครงการใหม่ๆ อย่างแผนโคลัมโบครั้งใหม่ ซึ่งสนับสนุนให้เยาวชนออสเตรเลียไปศึกษาและฝึกงานในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาออสเตรเลีย อวอร์ดส ที่สนับสนุนให้ผู้นำรุ่นใหม่เดินทางไปศึกษาในออสเตรเลีย

ความร่วมมือของเราได้พัฒนาไปอย่างรุดหน้าตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา และออสเตรเลียมุ่งหวังที่จะพัฒนาสายสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต