Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - CMIS_Th

ออสเตรเลียมอบซอฟท์แวร์ระบบสืบสวนแก่กรมศุลกากรไทย

13 สิงหาคม 2557
 

ภาพ: นายเจมส์ ไวส์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย (ที่ 7 จากซ้าย) จัดพิธีมอบใบอนุญาตใช้งานระบบสืบสวนการบริหารจัดการคดี (CMIS) จากฝ่ายกิจการศุลกากรและป้องกันพรมแดนแห่งออสเตรเลีย ให้แก่กรมศุลกากรไทยอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ

เมื่อเร็วๆนี้ นายเจมส์ ไวส์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้จัดงานพิธีมอบใบอนุญาตใช้งานระบบสืบสวนการบริหารจัดการคดี (Case Management Investigation System -CMIS) และเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง จากฝ่ายกิจการศุลกากรและป้องกันพรมแดนแห่งออสเตรเลีย ให้แก่กรมศุลกากรไทยอย่างเป็นทางการ โดยนายไพศาล ชื่นจิตร รองอธิบดีกรมศุลกากร และนายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ

ออสเตรเลียได้เล็งเห็นจากประสบการณ์ตรงว่าการใช้ระบบบริหารจัดการคดีอย่าง CMIS นั้น สามารถช่วยพัฒนาการรายงานข้อมูลและข่าวกรองของหน่วยงาน และยังส่งเสริมด้านการวิเคราะห์และสืบสวนให้มีความทันสมัยต่อการปฏิบัติงาน

ปัจจุบัน หน่วยงานอื่นๆด้านการบังคับใช้กฎหมายของไทย เช่น ศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ แห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ใช้ระบบ CMIS เช่นกัน ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย การใช้ระบบนี้จะช่วยให้กรมศุลกากรไทยเก็บและแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตร ซึ่งจะส่งเสริมความสามารถของหน่วยงานไทยในการจัดการการสืบสวนและการเข้าถึงข่าวกรองที่เกี่ยวพันกับอาชญากรรมข้ามชาติ