Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - Ebola_Th

แถลงการณ์ร่วม
ฯพณฯ โทนี่ แอ๊บบ็อทท์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย
ฯพณฯ ปีเตอร์ ดัททัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องมาตรการใหม่ในการต่อสู้กับอีโบลา

รัฐบาลออสเตรเลียจะเพิ่มงบสนับสนุนจากจำนวน 18 ล้านเหรียญออสเตรเลีย สำหรับการต่อสู้กับอีโบลาในแถบแอฟริกาตะวันตก และเสริมความพร้อมเพื่อตรวจจับการระบาดและจัดการกับกรณีผู้ติดเชื้ออีโบลาที่อาจเกิดขึ้นในออสเตรเลีย

ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการและจัดการสถานพยาบาลผู้ป่วยอีโบลาซึ่งมีจำนวน 100 เตียงในเซียร์รา ลีโอน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือของนานาชาติซึ่งนำโดยสหราชอาณาจักรในเซียร์รา ลีโอน โดยการเจรจากับแอสเพน เมดิคอล บริษัทออสเตรเลีย กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้

สถานพยาบาลผู้ป่วยอีโบลาจะมีบุคคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ให้บริการด้านสุขภาพ และสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่นานาชาติ ซึ่งรวมถึงอาสาสมัครชาวออสเตรเลีย

รัฐบาลจะมอบเงินกว่า 20 ล้านเหรียญออสเตรเลียในช่วง 8 เดือนข้างหน้า สำหรบสถานพยาบาลนี้

รัฐบาลออสเตรเลียได้กล่าวมาโดยตลอดว่าจะไม่ส่งชาวออสเตรเลียไปยังประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอีโบลาโดยไม่มีแผนการที่เชื่อถือได้ในการรักษาหรือการอพยพทางการแพทย์

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลได้พูดคุยถึงพัฒนาการของสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงมาตรการในการรักษาบุคคลากรทางการแพทย์ กับสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

บัดนี้ ออสเตรเลียได้รับการยืนยันที่เชื่อถือได้ในเรื่องการรักษาในประเทศและการอพยพทางการแพทย์สำหรับอาสาสมัครชาวออสเตรเลียซึ่งให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในแอฟริกาตะวันตก

เมื่อมาตรการเหล่านี้มีแนวทางในการปฏิบัติงานป้องกัน เราจึงได้มอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างรอบคอบและเหมาะสม

นอกเหนือจากสถานพยาบาลนี้ ออสเตรเลียจะมอบเงินจำนวน 2 ล้านเหรียญออสเตรเลียแก่ เรดอาร์ ออสเตรเลีย (RedR Australia) เพื่อสนับสนุนการนำผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคไปปฏิบัติงานกับสหประชาชาติในการตอบโต้การระบาดของอีโบลาในภารกิจที่มิใช่แนวหน้า

นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรเลียจะมอบงบตั้งต้นจำนวนกว่า 2 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เพื่อฝึกหัดเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพในปาปัว นิวกินี ติมอร์ เลสเต และหมู่เกาะแปซิฟิก เพื่อเตรียมรับมือกับการระบาดของอีโบลาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปในแนวทางที่รัฐบาลออสเตรเลียยึดถือในการรักษาประเทศของเราและภูมิภาคให้ปลอดภัยจากอีโบลา

ออสเตรเลียจะให้ความช่วยเหลือแก่การพัฒนาแผนตอบโต้ระดับภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก และการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาดของอีโบลาในภูมิภาค

รัฐบาลจะพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานทางชายแดนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสาธารณชนได้รับการคุ้มครองจากการเข้าประเทศของผู้ติดเชื้ออีโบลาที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการใหม่จะรวมถึง

• การปรับประกาศสาธารณสุขสำหรับผู้เดินทางโดยเครื่องบินให้ทันสมัย และให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเรื่องอีโบลาแก่ผู้ที่เดินทางเยือนออสเตรเลียทุกคน
• ขอให้ผู้ที่เดินทางมายังออสเตรเลียทุกคนแจ้งประวัติการเดินทาง 21 วันที่ผ่านมา
• เสริมขั้นตอนการคัดกรองที่ชายแดน ซึ่งรวมถึงการถามคำถามเพิ่มเติม และการตั้งโปรแกรมใหม่ของสมาร์ทเกทส์
• กำหนดให้ผู้โดยสารที่อยู่ในความกังวลต้องผ่านการตรวจอุณหภูมิเจาะจงแบบใหม่ที่ชายแดน
• ทำให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ด้านการกักกันตัวบุคคคลนั้นสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และเดินทางมายังสนามบินเพื่อประเมินนักเดินทางคนใดก็ตามที่มีอุณหภูมิร่างกายสูง

มาตรการใหม่ภายในประเทศจะนำมาใช้ในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้า

ในขณะที่อีโบลาเป็นเชื้อที่รุนแรง แต่มิได้แพร่กระจายได้ง่าย ความเสี่ยงของการระบาดของอีโบลาในออสเตรเลียยังคงต่ำ ซึ่งรวมถึงจากเจ้าหน้าที่ด้านความช่วยเหลือที่เดินทางกลับมายังออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียจะยังคงติดตามสถานการณ์ของอีโบลาต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่าเราเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีทั้งในต่างประเทศและในประเทศของเราเอง

5 พฤศจิกายน 2557