Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - Endeavour 2015_Th

19 คนไทยคว้าทุนรัฐบาลออสเตรเลียประจำปี 2558

 

19 ธันวาคม 2557

ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับ 19 คนไทยที่ได้รับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (ทุนเอนเดเวอร์) ประจำปี 2558 งานจัดขึ้นที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

ผู้ได้รับทุนจะไปศึกษา ทำวิจัย หรือดูงานที่ออสเตรเลียในหลากหลายสาขา อาทิ ครุศาสตร์ นาโนและไบโอเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การตลาด วิทยาศาสตร์การเกษตร วิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ชาวออสเตรเลีย 4 คนยังได้รับทุนเดียวกันเพื่อมาศึกษาต่อในเมืองไทยในปี 2558

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียกล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนอันทรงเกียรตินี้ทุกท่าน คนไทยที่ได้รับทุนนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับประสบการณ์การศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก แต่ยังจะได้เพิ่มพูนความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมออสเตรเลีย ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-ออสเตรเลียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สายสัมพันธ์นี้ ยังจะแน่นแฟ้นขึ้นด้วยโครงการแผนโคลัมโบครั้งใหม่ของรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งมอบทุนใหนักศึกษาออสเตรเลีย 160 คนมาศึกษาต่อและหาประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยในปีหน้า”

น.ส. นันทนา ทัพทะมาตย์ ครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ไปศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ กล่าวว่า “ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก เป้าหมายการไปศึกษาต่อของดิฉันคือ การไปศึกษาระบบการศึกษาของออสเตรเลีย และกลับมาแบ่งปันประสบการณ์กับนักศึกษาวิชาชีพครู ผู้ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองของการศึกษาไทยในอนาคต”

ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ อาจารย์ สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์เพื่อไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่า “ประเทศออสเตรเลียมีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา ผมหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้และพัฒนางานต่อไป และสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่างสองสถาบัน”

ทุนเอนเดเวอร์แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) และทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship) ระยะเวลาในการศึกษาเริ่มตั้งแต่ 1 เดือนไปจนถึง 4 ปี และเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา ทุนเอนเดเวอร์เปิดรับสมัครในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายนของทุกปี

ทั้งนี้ มีผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2558 ทั่วโลกทั้งสิ้น 682 คน โดยนับตั้งแต่มีการมอบทุนเอนเดเวอร์ในปี 2550 มีคนไทยได้รับทุนนี้เพื่อไปศึกษาในออสเตรเลียแล้วถึง 155 คน และมีชาวออสเตรเลีย 35 คนได้รับทุนเดียวกันนี้เพื่อมาศึกษาต่อในประเทศไทย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนเอนเดเวอร์ รวมถึงวิธีการสมัคร ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour