Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - ISIS_Th

เชิญร่วมงานสัมมนา “ความสัมพันธ์อาเซียน – ออสเตรเลีย ในยุคการเปลี่ยนแปลงเอเชีย” เนื่องในโอกาส 40 ปีความสัมพันธ์อาเซียน - ออสเตรเลีย

2 กรกฎาคม 2557

เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - ออสเตรเลียในปีนี้ สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ และสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ISIS) เตรียมจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ความสัมพันธ์อาเซียน - ออสเตรเลีย ในยุคการเปลี่ยนแปลงในเอเชีย” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากรที่มีผลงานโดดเด่นในประเด็นด้านอาเซียนหลายท่าน ซึ่งรวมถึง ดร. จอห์น แบลกซ์แลนด์ นักวิชาการอาวุโสจากศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์และกลาโหม มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของออสเตรเลียในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยและพม่า มีผลงานการเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การทหาร ข่าวกรองและความมั่นคง และเอเชีย-แปซิฟิก และเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของออสเตรเลียประจำประเทศไทยและพม่าระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 วิทยากรที่ร่วมบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ กวี จงกิจถาวร นักวิชาการอาวุโสแห่งสถาบัน ISIS อุเมสนัส ปานเดย์ บรรณาธิการเอเชียโฟกัส หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และเกว็น โรบินสัน นักวิชาการอาวุโสแห่งสถาบัน ISIS และบรรณาธิการอาวุโสประจำเอเชียของนิเคอิ เอเชี่ยน รีวิว โดย รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันISIS เป็นผู้ดำเนินรายการ

ฯพณฯ เจมส์ ไวส์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และศ.ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะร่วมเปิดงานสัมมนา การบรรยายมุ่งสำรวจสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคและวิเคราะห์พลวัตและโครงสร้างที่ส่งผลต่ออาเซียน และออสเตรเลีย และความสัมพันธ์อาเซียน - ออสเตรเลีย

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ โทร 02 218 7432 - 3 แฟกซ์ 02 254 0119 หรือ อีเมลล์ [email protected]