Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - Martial Law_Th

การประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกในประเทศไทย

 

20 พฤษภาคม 2557

รัฐบาลออสเตรเลียได้ติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดและด้วยความห่วงใย เราได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของการตัดสินใจของกองทัพบกไทยในการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ทางกองทัพได้กล่าวว่าการตัดสินใจนี้มิใช่การทำรัฐประหาร และรัฐบาลรักษาการณ์ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม

เราขอสนับสนุนให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาความแตกต่างทางการเมืองผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตยโดยสันติ ออสเตรเลียหวังว่าการเลือกตั้งที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องที่จะเข้าร่วมจะสามารถจัดให้มีขึ้นได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ ออสเตรเลียมอบความหวังดีและสนับสนุนประเทศไทยในการพยายามหาวิถีทางจัดการกับความแตกต่างทางการเมือง

ในวันนี้ กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย ได้พิจารณาและออกประกาศคำแนะนำในการเดินทางสำหรับประเทศไทยล่าสุด โดยชาวออสเตรเลียควรอ่านข้อมูลนี้ และสมัครรับข่าวสารและลงทะเบียนแผนการเดินทางของตนทางเว็บไซต์ www.smartraveller.gov.au  

รัฐบาลออสเตรเลียแนะนำให้ชาวออสเตรเลียที่เดินทางในประเทศใช้ความระมัดระวังระดับสูง ภายหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร เราขอให้ชาวออสเตรเลียในประเทศไทยคอยติดตามสถานการณ์ที่ดำเนินไปและตระหนักถึงความปลอดภัยส่วนบุคคล ชาวออสเตรเลียในประเทศไทยควรหลีกเลี่ยงทุกการประท้วง กิจกรรมทางการเมือง และการชุมนุมขนาดใหญ่ และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

รัฐบาลออสเตรเลียติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับคำแนะนำในการเดินทางทั้งหลายให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ชาวออสเตรเลียที่เดินทางอยู่ในประเทศไทย หรือในต่างประเทศที่ใดก็ตาม ควรอ่านข้อมูลที่ www.smartraveller.gov.au.

ที่มา http://dfat.gov.au/media/releases/department/2014/dfat-release-20140519.html