Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - Pitakkarn foundation_Th

ทุนสนับสนุนโดยตรงของรัฐบาลออสเตรเลียช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่กาญจนบุรี

นายโจนาธาน เคนน่า อัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยส่งมอบอุปกรณ์กู้ภัยทางการแพทย์
ให้แก่นายกุลศักดิ์ โชติยะปุตตะ ตัวแทนจากมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายโจนาธาน เคนน่า อัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นประธานในการส่งมอบอุปกรณ์กู้ภัยทางการแพทย์ ซึ่งได้รับบริจาคมาจากบริษัท PT Rescue Hydraulics Australia ประเทศออสเตรเลีย ให้แก่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ อาสาสมัครทางการแพทย์ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี การบริจาคในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ Australian-Thai Ambo’ Ambassadors ซึ่งริเริ่มโดยมูลนิธิการกุศลออสเตรเลีย Heros need Heros โครงการนี้ยังเป็นหนึ่งใน 12 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2556-2557

โครงการ Australian-Thai Ambo’ Ambassadors มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยออสเตรเลียฝึกสอนการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไทย รวมถึงจัดคอร์สฝึกสอนการปฐมพยาบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ฝึกหัด โครงการนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการแพทย์ไทยและออสเตรเลีย เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศของกันและกัน

ทุนสนับสนุนโดยตรงของรัฐบาลออสเตรเลีย (DAP) บริหารงานผ่านกระทรวงต่างประเทศและการค้า มอบเงินทุนสำหรับโครงการขนาดเล็กที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและความต้องการพื้นฐานสำหรับกลุ่มคนด้อยโอกาส โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน และปิดรับสมัครในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม