Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - Pitch Black_Th

กองทัพอากาศไทยร่วมการฝึก “พิช แบล็ค” ในออสเตรเลีย

18 สิงหาคม 2557

   

เมื่อเร็วๆนี้ ออสเตรเลียต้อนรับเครื่องบินกริพเพน (JAS-39 Gripen) จากกองบินที่ 7 แห่งกองทัพอากาศไทย เข้าร่วมในการฝึกปฏิบัติการทางอากาศและทดสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศ ภายใต้รหัสการฝึก “พิช แบล็ค 2014” ซึ่งจัดขึ้นในเขตการปกครองนอร์ทเทิร์น เทอร์ริทอรี ระหว่างวันที่ 1 - 22 สิงหาคม 2557 นับเป็นครั้งแรกที่กองบินที่ 7 ของไทยพร้อมด้วยเครื่องบินกริพเพนเดินทางไปเปิดตัวในต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทัพอากาศไทยยังได้ส่งเครื่องบินลำเลียงเข้าร่วมในการฝึกครั้งนี้อีกด้วย

“พิช แบล็ค” เป็นการฝึกทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดของกองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปีที่ฐานทัพของกองทัพอากาศออสเตรเลียในเขตการปกครองนอร์ทเทิร์น เทอร์ริทอรี โดยการฝึกขณะนี้มีขึ้นที่ฐานทัพอากาศในเมืองดาร์วิน และทินดอล มีหลายประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่มีสายสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศออสเตรเลียเข้าร่วม อาทิ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกองทัพฝรั่งเศสในนิวแคลิโดเนีย

ปฏิบัติการครั้งนี้จะเกิดขึ้นในหนึ่งในน่านฟ้าสำหรับการฝึกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้เข้าร่วมจะฝึกการต่อต้านทางอากาศเชิงรุก และการสนับสนุนทางอากาศเชิงรุก

ผู้บัญชาการทางอากาศแห่งออสเตรเลีย พลอากาศตรี เมล ฮัพเฟลด์ กล่าวว่า การฝึกครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีด้านการบินทางการทหารที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งที่เคยเข้าร่วมแล้วและที่เข้าร่วมเป็นครั้งแรก เป็นการฝึกที่ล้ำหน้ามากที่สุดในระยะเวลา 24 ปีที่เคยมีการจัดการฝึกนี้มา

สายสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างออสเตรเลียและไทย ก่อให้เกิดความร่วมมือใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึง การเป็นเจ้าภาพร่วมของการฝึกปฎิบัติการรักษาสันติภาพภายใต้รหัส พิราบ-จาบิรู ปี 2557 ในประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้