Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - Researcher Program_Th

ออสเตรเลียริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยรุ่นใหม่กับไทย

10 กันยายน 2557

เมื่อเร็วๆนี้ นายเจมส์ ไวส์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับเหล่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของไทย ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยรุ่นใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัยออสเตรเลียและไทย โครงการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานกระทรวงการศึกษาแห่งออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ

สำนักงานกระทรวงการศึกษาออสเตรเลีย ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมแห่งออสเตรเลีย (Australian Innovative Research University Group - IRU) ได้พัฒนาโครงการนี้ขึ้นโดยได้รับข้อเสนอแนะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการของไทย โครงการจะนำนักวิจัย 10 คนจากไทย และ 10 คนจากออสเตรเลีย มาแลกเปลี่ยนความรู้และดำเนินงานร่วมกันที่มหาวิทยาลัยของกันและกัน

นักวิจัยจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการทำวิจัยในประเทศของกันและกัน ในสาขาการวิจัยที่หลากหลาย อาทิ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร เทคโนโลยีสะอาด และภาษาสมัยใหม่ พร้อมทั้งยังเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายการวิจัยและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในระยะยาว

สถาบันไทยที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำหรับสถาบันออสเตรเลียที่เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยชาร์ลส์ ดาร์วิน มหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ส มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก มหาวิทยาลัยลาโทรบ มหาวิทยาลัยเมอร์ด็อค และมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล