Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - SEA maritime security_Th

ออสเตรเลียจัดอบรมมุ่งเสริมความมั่นคงทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

30 ตุลาคม 2557

เมื่อระหว่างวันที่ 20 - 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการศุลกากรและป้องกันพรมแดนแห่งออสเตรเลียได้ต้อนรับคณะผู้แทนศุลกากรและตำรวจน้ำจากประเทศไทย และประเทศต่างๆในภูมิภาค ซึ่งเดินทางเยือนออสเตรเลีย เพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายศุลกากร เจ้าหน้าที่ชายฝั่งและเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย พม่า มาเลเซีย ปากีสถาน อินเดีย และศรีลังกา เดินทางมายังเมืองซิดนีย์ เพื่อร่วมการฝึกอบรมการตรวจค้นเรือซึ่งจัดโดยฝ่ายกิจการศุลกากรและป้องกันพรมแดนแห่งออสเตรเลีย โดยเจ้าหน้าที่จากชาติต่างๆรวม 14 คน ได้รับการฝึกอย่างเข้มข้น และเรียนรู้ถึงทักษะและเทคนิคสำคัญในการตรวจค้นเรือซึ่งจะช่วยในการตรวจหาการลักลอบขนสินค้าหรือการลักลอบเข้าเมืองของคนข้ามพรมแดน

ฝ่ายกิจการศุลกากรและป้องกันพรมแดนแห่งออสเตรเลียจัดการฝึกร่วมกับผู้แทนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประจำ เพื่อส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งให้กับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค

นาย เทอร์รี วอล ผู้จัดการระดับประเทศด้านสมรรถภาพของกำลังป้องกันพรมแดน ฝ่ายกิจการศุลกากรและป้องกันพรมแดนแห่งออสเตรเลีย กล่าวว่า การอบรมนี้เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรต่างชาติในภูมิภาค

“หน่วยงานด้านความมั่นคงทางพรมแดนทั่วภูมิภาคและทั่วโลกต่างประสบกับการคุกคามอย่างต่อเนื่องจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมที่พยายามจะฝ่าพรมแดน” นายวอลกล่าว “การร่วมมือกับหน่วยงานศุลกากรและตำรวจจากประเทศต่างๆเท่านั้นที่จะทำให้เราพัฒนาทักษะและไหวพริบในการต่อสู้กับอาชญากรรมตามพรมแดนของเรา” เขากล่าวเสริม