Australian Embassy
Thailand

Press Release 2015 - TAFTA_Th

ออสเตรเลียจัดสัมมนาครบรอบ
10 ปี ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย

26 มิถุนายน 2558

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 หอการค้าออสเตรเลีย - ไทย สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย และสถาบันออสเตรเลีย - ไทย จัดงานสัมมนาเชิงธุรกิจในหัวข้อ “ทรรศนะด้านการลงทุนและการค้า” เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (ทาฟต้า) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ฯพณฯ สมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในปาฐกถาพิเศษว่า “หลังจากการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย สายสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศก็แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” ความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคียังคงมีศักยภาพอีกมาก โดยเฉพาะจากการที่ประเทศไทยเป็นประตูสำหรับการค้าและการลงทุนออสเตรเลียในอาเซียน

งานสัมมนามีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คนจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้อภิปรายถึงการพัฒนาสายสัมพันธ์ด้านการค้าในวิถีทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

นายอินเนส วิลล็อกซ์ ประธานบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมออสเตรเลีย (Australian Industry Group) กล่าวว่า “สิบปีผ่านไปและขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างมากในการหวนกลับมาพิจารณา วิเคราะห์ และสำรวจความตกลงนี้ในกรอบของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน” เขากล่าวเสริมว่า “ความท้าทายของผู้เจรจาการค้าออสเตรเลียและไทย และเหล่าธุรกิจคือการพัฒนาทาฟต้าในวิถีทางที่สัมพันธ์กับธุรกิจต่างๆในปัจจุบันและความต้องการของทั้งสองประเทศ”

นายนีลส์ สตราซดินส์ หัวหน้าผู้จัดการงานวิจัย สภาการส่งออกแห่งออสเตรเลีย กล่าวแก่ผู้ร่วมสัมมนาว่า ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีเหมาะสมสำหรับความเชี่ยวชาญของออสเตรเลียในบริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรม การดูแลสุขภาพ ทรัพยาการบุคคลและพนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และห่วงโซ่อุปทาน “การรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคอาจเป็นตัวเร่งที่จะดึงดูดธุรกิจออสเตรเลียจำนวนมากขึ้นสู่ประเทศไทยและภูมิภาค ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เป็นรากฐานที่สามารถสนับสนุนแนวทางนี้”

ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวว่า “การสัมมนาครั้งนี้ซึ่งจัดโดยหอการค้าออสเตรเลีย - ไทย นับเป็นการพบปะครั้งสำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านนโยบายการค้าของเรา เพื่อช่วยให้การเข้าถึงตลาดของทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างดียิ่งขึ้น ครอบคลุมภาคธุรกิจต่างๆ โดยเน้นเป็นพิเศษในภาคการบริการ การเกษตร และการลงทุน ตามที่ภาคอุตสาหกรรมได้นำเสนอแก่เรา มุมมองด้านธุรกิจที่เราได้รับทราบในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญสำหรับแนวทางที่รัฐบาลของประเทศทั้งสองจะพิจารณาข้อตกลงการค้าเสรีของเรา”

การสัมมนาครั้งนี้ สนับสนุนโดย สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย และสถาบันออสเตรเลีย - ไทย

 10 ปี ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย : จากซ้ายไปขวา มร. เจมส์ ไวส์ อดีตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และกรรมการอิสระธนาคารออสเตรเลีย แอนด์ นิวซีแลนด์ แบงกิ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) (รับหน้าที่ดำเนินรายการของการสัมมนา) อเล็กซ์ คัลลัม ผู้อำนวยการบริหาร หอการค้าออสเตรเลีย - ไทย ฯพณฯ สมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย