Australian Embassy
Thailand

Press Release 2016 - Endeavour recipients_Th

19 คนไทยคว้าทุนรัฐบาลออสเตรเลียประจำปี 2559
 

                                                           


28 มกราคม 2559

19 คนไทยได้รับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (ทุนเอนเดเวอร์) ประจำปี 2559 เพื่อไปศึกษาต่อ ทำวิจัย หรือศึกษาดูงาน ในประเทศออสเตรเลีย โดยทั้ง 19 ท่านมาจากหลากหลายสาขาวิชา อาทิ นโยบายสาธารณะ โลจิสติกส์ แพทย์ศาสตร์ กายภาพบำบัด ชีววิทยาทางทะเล พลังงานหมุนเวียน กฏหมาย และการออกแบบแฟชั่น  ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการมอบทุนเอนเดเวอร์ มีคนไทยได้รับทุนนี้แล้วถึง 174 ท่าน

ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้จัดงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนทั้ง 19 ท่าน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

ผู้ได้รับทุนที่มากความสามารถเหล่านี้จะนำความรู้และเครือข่ายที่สร้างขึ้นระหว่างที่อยู่ในออสเตรเลียกลับสู่ประเทศไทย ซึ่งจะยังประโยชน์ให้กับการทำงานในอนาคต รวมทั้งชุมชนของพวกเขาด้วย” เอกอัครราชทูตออสเตรเลียกล่าว

น.ส. สุพิชชา สวงขันธ์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยโมนาช กล่าวว่า “เป้าหมายในการไปศึกษาต่อของดิฉันคือการเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสนับสนุนการทำงานปัจจุบันในฐานะนักวิเคราะห์ ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยที่เลือกสมัครทุนนี้เพราะออสเตรเลียมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกซึ่งจะทำให้ได้รับความรู้มากขึ้น

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

  • ทุนระดับปริญญาโท-เอก (Endeavour Postgraduate and Postdoctoral Scholarships)
  • ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
  • ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training Scholarships)
  • ทุนสำหรับศึกษาดูงาน (Endeavour Executive Fellowship)

ระยะเวลาของทุนมีตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 4 ปี และไม่จำกัดสาขาวิชา ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จะเปิดรับสมัครในเดือนเมษายน - มิถุนายน ของทุกปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour