Australian Embassy
Thailand

Press Release 2016 - Gymnastics_Th

                         ออสเตรเลียสนับสนุนไทยสร้างศักยภาพผู้นำแก่สตรีในสายกีฬา

24 สิงหาคม 2559

สภาออสเตรเลีย – อาเซียน ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งออสเตรเลีย มอบทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในวงการยิมนาสติกใน 3 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยล่าสุด สมาคมยิมนาสติกออสเตรเลีย จะร่วมกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จัดการฝึกอบรม “สร้างศักยภาพผู้นำแก่สตรีในสายกีฬา” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จของไทยในการคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก ในการแข่งขันอาเซียนสคูลเกมส์ครั้งที่ 8

การฝึกอบรมครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สองของโครงการ โดยครั้งแรกจัดขี้นที่ประเทศสิงค์โปร์เมื่อเดือนมิถุนายน ภายหลังจากการแข่งขันยิมนาสติกนานาชาติ “สิงคโปร์ โอเพ่น” ซึ่งทีมนักยิมนาสติกไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม และดร. รัตนา ยอดหาญ กรรมการสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมในฐานะผู้ตัดสิน นอกจากนี้ ดร. รัตนา ยังร่วมการฝึกอบรมที่สิงค์โปร์และพบปะกับแจคกี้-บริกส์ เวเธอร์ริล ประธานสมาคมยิมนาสติกออสเตรเลีย ทั้งนี้ การประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2559 จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การฝึกอบรมที่ประเทศไทย ประกอบด้วย การฝึกอบรมผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้บริหาร โดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นสตรี และจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคด้านความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ การฝึกสอน และการตัดสิน  โดยจะจับคู่ฝึกกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย สิงคโปร์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย จะเป็นผู้ประเมินผลโครงการ

ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยจะกล่าวปาฐกถาภายในงานในวันที่ 2 กันยายน  2559 วิทยากรท่านอื่นๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสมาคมยิมนาสติกออสเตรเลีย ผู้ตัดสินระดับนานาชาติ และสตรีที่ประสบความสำเร็จในไทย  
 

                                                

                                 ภาพ : ความสำเร็จของทีมนักยิมนาสติกไทย ในการแข่งขันยิมนาสติกนานาชาติ “สิงคโปร์ โอเพ่น”

 

                                                                                 

                 ภาพ : ดร. รัตนา ยอดหาญ และแจคกี้-บริกส์ เวเธอร์ริล ประธานสมาคมยิมนาสติกออสเตรเลีย ในการฝึกอบรมที่สิงคโปร์

 

                                                                    

                   ภาพ : การฝึกอบรมครั้งแรกของโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในวงการยิมนาสติก จัดขี้นที่สิงค์โปร์เมื่อเดือนมิถุนายน