Australian Embassy
Thailand

Press Release 2016 - International Women Day_Th

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียร่วมสนับสนุนโครงการ “ฉันเพื่อเธอ”ในวันสตรีสากล

8 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสตรีสากล นายพอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้ลงชื่อเป็นผู้สนับสนุนโครงการ “ฉันเพื่อเธอ” (HeForShe) โดยองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ซึ่งรณรงค์ให้ผู้ชายมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและบทบาทของสตรี

“ผมภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฉันเพื่อเธอ  และขอเชิญชวนให้ผู้ชายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้  ผมลงชื่อร่วมโครงการเพราะความเสมอภาคระหว่างเพศมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและมนุษย์ ออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลก ผมมุ่งมั่นที่จะสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ซึ่งเป็นประเด็นหลักของวันสตรีสากลในออสเตรเลีย เมื่อปีที่ผ่านมา สถานทูตออสเตรเลียยังได้ประดับไฟสีส้มในช่วงเวลา 16 วันของการรณรงค์ร่วมยุติความรุนแรงต่อสตรีของสหประชาชาติ อีกด้วย” เอกอัครราชทูตออสเตรเลียกล่าว

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้จัดงานเลี้ยงในวันสตรีสากล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย โดย รศ. ดร. ชวนี ทองโรจน์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คุณแอนนา คาริน เจลฟอร์ Deputy Regional Director จาก UN Women, คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของสหประชาชาติในกรุงเทพฯ เข้าร่วมเพื่อหารือถึงการเพิ่มพลังสตรีและเจตจำนงของออสเตรเลียในการยุติความรุนแรงทุกรูปแบบต่อสตรีและเด็กหญิง

ในวันเดียวกัน สถานทูตออสเตรเลีย ร่วมกับหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ความเท่าเทียมและการตระหนักถึงศักยภาพสตรีในสถานที่ทำงาน” (Equal Partners: Realising the Potential of Women in the Workplace) ขึ้นที่คัปปา ที แอนด์ คอฟฟี่ เทรดเดอร์ส สุขุมวิท โดยผู้ร่วมสัมมนาสำรวจความสำเร็จในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีผู้ชายเป็นหลัก และหนทางที่เหล่าธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการสร้างโอกาสที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความก้าวหน้าในการทำงาน กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรีในการตัดสินใจและการเป็นผู้นำ และเพื่อให้สตรีไทยและออสเตรเลียมีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ ผู้ร่วมเวทีสัมมนาได้แก่ คุณศรินรัตน์ กมลรัตนพิบูล General Manager บริษัท Design World Partnership คุณประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต Executive Vice President, Governance and Corporate Affairs ธนาคาร ANZ  คุณแซลลี่ โอฮารา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ ประเทศไทย และดำเนินรายการโดย ไซมอน ออสบอร์น Group Managing Director, AIP Global

วันสตรีสากลตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี นับเป็นโอกาสให้ใคร่ครวญถึงความก้าวหน้าในการจัดการกับประเด็นเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมบทบาทสตรี และเฉลิมฉลองความสำเร็จของสตรี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ HeForShe สามารถเยี่ยมชมเว็ปไซต์www.heforshe.org

 

                                                     

ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ชายของสถานทูตออสเตรเลีย ร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการ  HeForShe ที่ริเริ่มโดย UN Women ซึ่งรณรงค์ให้ผู้ชายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการสนับสนุนบทบาทสตรี

 

                                                       

ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2559 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย โดย รศ. ดร. ชวนี ทองโรจน์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, แอนนา คาริน เจลฟอร์ Deputy Regional Director จาก UN Women, คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของสหประชาชาติเข้าร่วม