Australian Embassy
Thailand

Press Release 2016 - Pirap Jabiru_Th

          ออสเตรเลีย-ไทย จัดการฝึกผสมระดับภูมิภาคอินโด - แปซิฟิกเพื่อรักษาสันติภาพ

9 พฤษภาคม 2559

ออสเตรเลียและไทยเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการฝึกเพื่อรักษาสันติภาพ ภายใต้รหัส พิราบ – จาบิรู 2016 ระหว่างวันที่ 9 - 20 พฤษภาคม 2559 ในบางแสน โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คนจากภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

พลตรี ซิโมน วิลคี ผู้บังคับบัญชาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรออสเตรเลีย ซึ่งเดินทางมาเปิดการฝึกผสมนี้ กล่าวว่า การฝึกนี้เป็นโอกาสอันดีที่ผู้แทนจาก 22 หน่วยงานทางทหาร ตำรวจ และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก จะได้หารือถึงประเด็นในปัจจุบันที่ผู้รักษาสันติภาพกำลังประสบและเพื่อหากลยุทธ์รับมือกับความท้าทายในอนาคต

“ประโยชน์สำคัญของการฝึก พิราบ - จาบิรู นี้คือการให้ผู้เข้าร่วมได้เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจหลากหลายมิติที่ร่วมสมัยของสหประชาชาติ และที่สำคัญคือเราจะสามารถดำเนินงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร” พลตรี วิลคี กล่าว

พลตรี วิลคี กล่าวว่าการฝึกผสม พิราบ - จาบิรู 2016 นี้ มอบโอกาสให้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรออสเตรเลีย และผู้เข้าร่วมจากนานาชาติได้พิจารณาถึงปฏิบัติการสันติภาพที่พัฒนาไป และเพื่อคงไว้ซึ่งความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพเพื่ออนาคต

“พันธกิจในปัจจุบันนั้นเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชน มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ช่วยในการลดกำลังอาวุธและถอนกำลังทหาร และการกลับคืนสู่สังคมของอดีตพลรบ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการทดสอบผ่านปัญหาจากสถานการณ์จริงอันสะท้อนถึงปฏิบัติการร่วมสมัยของสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึง การจะปกป้องประชากรที่เปราะบาง เช่น สตรีและเด็ก ได้อย่างไร การเข้าใจสิทธิของผู้รักษาสันติภาพและภารกิจภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและในประเทศ และการที่จะรักษาไว้ซึ่งการส่งกำลังบำรุงในสภาพแวดล้อมที่มักมีความเคร่งเครียด ผู้เข้าร่วมจะทำงานด้วยกันเพื่อสร้างแนวทางที่ครอบคลุมในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้”  พลตรี วิลคี กล่าว

การฝึกผสม พิราบ - จาบิรู ซึ่งเป็นการฝึกทุกสองปี เริ่มต้นขึ้นใน ค.ศ. 1998 สะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างออสเตรเลีย - ไทย ซึ่งรวมถึงประวัติศาสตร์ความร่วมมือด้านการรักษาสันติภาพที่แข็งแกร่ง

“ประเทศไทยเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงที่สำคัญอย่างมากของออสเตรเลีย เรามีแนวทางในการรักษาความมั่นคงของภูมิภาคที่ใกล้เคียงกันและมีความร่วมมือกันมายาวนาน ซึ่งรวมถึง ปฏิบัติการในติมอร์-เลสเต อ่าวเอเดน และปฏิบัติการในซูดานและซูดานใต้” พลตรี วิลคี กล่าว

ทั้งนี้ ปีนี้ครบรอบ 69 ปีของการมีส่วนร่วมครั้งแรกของออสเตรเลียในภารกิจด้านปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึงในประเทศเกาหลี เลบานอน ไซปรัส กัมพูชา รวันดา ติมอร์-เลสเต ซูดานและซูดานใต้