Australian Embassy
Thailand

Press Release 2017 - ASEAN International Fleet_Th

   กองทัพเรือออสเตรเลียร่วมกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ
               2017
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

 

17 พฤศจิกายน 2560

เรือหลวงออสเตรเลียเม็ลเบิร์นจะเข้าเทียบที่พัทยา ประเทศไทยในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ 2017 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน กิจกรรมสวนสนามทางเรือจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ในวันที่ 20 พฤศจิกายน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองทัพเรือไทยโดยมี นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี การสวนสนามทางเรือในครั้งนี้จะมีเรือเดินสมุทรกองทัพเรือจำนวน 26 ลำ จาก 19 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมการสวนสนามกับเรือเดินสมุทรจากกองทัพเรือไทยอีก 14 ลำ

นอกจากกิจกรรมสวนสนามทางเรือแล้ว กองทัพเรือไทยยังเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ และการฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน โดย  ผู้บัญชาการกองทัพเรือหลวงออสเตรเลียพลเรือโท Tim Barrett, AO, CSC, RAN เป็นผู้แทนจากกองทัพเรือออสเตรเลียเข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน

กองทัพเรือออสเตรเลียรู้สึกเป็นเกียรติที่ร่วมได้สนับสนุนกองทัพเรือไทยในโอกาสที่สำคัญนี้ โดยจะเข้าร่วมในกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการเดินพาเหรดทางบกที่จัดขึ้น ณ บริเวณถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน และกิจกรรมการสวนสนามทางเรือ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน

ร.ล.อ.เม็ลเบิร์นเป็นเรือฟรีเกตรุ่น Adelaide โดยมีกองพลจำนวน 180 นายบนเรือซึ่งกำลังเดินทางมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทย ร.ล.อ.เม็ลเบิร์นเดินเรือไปยังประเทศเกาหลีใต้เพื่อร่วมการฝึกทางทะเล Haedoli Wallaby กับกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี ร.ล.อ.เม็ลเบิร์นได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย 2 ครั้งในปี 2008 และ 2004 เพื่อเยี่ยมท่าเรือ (port visit) ที่จังหวัดภูเก็ต

ออสเตรเลียภาคภูมิใจที่ได้ส่ง ร.ล.อ.เม็ลเบิร์น มาร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน การส่ง ร.ล.อ.เม็ลเบิร์น มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความสำคัญของออสเตรเลียที่เป็นคู่เจรจากับสิบประเทศอาเซียนประเทศแรก ในการให้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกองทัพเรือออสเตรเลียและกองทัพเรือไทยที่พัฒนามาจากการร่วมกิจกรรมและการฝึกผสมเป็นประจำ นั่นคือการฝึกทางทะเล Exercise AUSTHAI ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยจัดสลับกับ การฝึก KAKADU ที่เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย การฝึกผสมทั้งสองกิจกรรมให้ช่วยให้สมาชิกของทั้งสองกองทัพได้เรียนรู้จากกันและกัน และยังเป็นการเสริมความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้อีกด้วย