Australian Embassy
Thailand

Press Release 2017 - Chapel Gold_Th

           การฝึกผสม Chapel Gold 2017: กองทัพบกออสเตรเลีย-กองทัพบกไทย
                ร่วมฝึกพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการทหาร

 

30 ตุลาคม 2560

การฝึกผสมร่วมรหัส Chapel Gold เป็นการฝึกทหารราบระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกออสเตรเลียที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงไตรมาศสุดท้ายของทุกปี ในปีนี้ การฝึกผสมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน ณ ค่ายสีหราชเดโชไชย ในตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยฝ่ายออสเตรเลียมี Rifle Company Butterworth ซึ่งประกอบด้วยทหาร 2 หน่วยหลักจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมออสเตรเลีย และกองพลทหารราบน้อยที่ 3 ของกองทัพบกออสเตรเลีย และฝ่ายไทยประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 กองพลทหารราบที่ 3 ของกองทัพภาคที่ 2 ของกองทัพบกไทยร่วมฝึก

การฝึกผสมประกอบด้วยการฝึกแลกเปลี่ยน(cross training)ในค่าย และตามด้วยการฝึกภาคสนามที่นำการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกและการจำลองสถานการณ์ปราบปรามการก่อความไม่สงบมาใช้ การฝึกแลกเปลี่ยนจะมีการฝึกการโจมตีทางยุทธวิธี การป้องกันทางยุทธวิธี การฝึกการปราบปรามการก่อความไม่สงบ การดำรงชีพในป่า การรบประชิด และการยิงต่อสู้

การฝึกจำลองสถานการณ์ในภาคสนามจะช่วยให้กองทัพของทั้งสองฝ่ายนำทักษะที่ได้เรียนรู้จากการฝึกแลกเปลี่ยนมาใช้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง โดยการฝึกภาคสนามจะจัดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจบการฝึกด้วยโครงการความร่วมมือระหว่างทหารและพลเรือนกับชุมชนท้องถิ่น

หลังจากการฝึกผสมเสร็จสิ้น กองทัพบกออสเตรเลียจะเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด(Hellfire Pass Memorial Museum)ที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานสุสานสงครามแห่งออสเตรเลีย(Office of Australian War Graves) และเยี่ยมชมสุสานทหารสัมพันธมิตร กาญจนบุรี พื้นที่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ทางทหาร ที่มีเชลยศึกชาวออสเตรเลียจำนวน 1,362 คนที่เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟไทย-พม่า ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

การฝึกผสม Chapel Gold 2017 ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับสมาชิกกองทัพบกออสเตรเลียที่จะได้ฝึกและเรียนรู้จากกองทัพบกไทย ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศไทย การฝึกผสม Chapel Gold เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งสำหรับกองทัพบกออสเตรเลีย และจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นสำหรับทั้งสองฝ่ายในอนาคต