Australian Embassy
Thailand

Press Release 2017 - Chapel Gold concluded_Th

การฝึกผสม Chapel Gold 2017 ระหว่างกองทัพบกออสเตรเลีย-กองทัพบกไทยเสร็จสิ้น

7 พฤศจิกายน 2017

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ชุมชนบ้านหนองแซงสร้อย จังหวัดอุดรธานี พิธีปิดการฝึกผสมร่วมรหัส Chapel Gold 2017 ถูกจัดขึ้นโดยมีผู้บังคับบัญชากรมทหารราบที่ 8 พันเอกณรงค์ สวนแก้ว และ ผู้บังคับบัญชาการกองพันการฝึก 2/30 ของกองทัพบกออสเตรเลีย พันโทมัลคอล์ม เบ็ค เป็นประธานในพิธี พิธีปิดในครั้งนี้ถือเป็นการปิดการฝึกที่เข้มข้นระยะเวลา 2 สัปดาห์ระหว่างทั้งสองกองทัพ   การฝึกครั้งนี้ช่วยเสริมการทำงานร่วมกัน ทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมฝึกจากทั้งกองทัพบกออสเตรเลียและกองทัพบกไทย

การฝึกผสมในปีนี้ประกอบด้วยการฝึกแลกเปลี่ยน (cross training)ในค่าย และตามด้วยการฝึกภาคสนามที่นำการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกและการจำลองสถานการณ์ปราบปรามการก่อความไม่สงบมาใช้ การฝึกแลกเปลี่ยนประกอบด้วยการฝึกการโจมตีทางยุทธวิธี การป้องกันทางยุทธวิธี การฝึกการปราบปรามการก่อความไม่สงบ การดำรงชีพในป่า การรบประชิด และวิธีการยิง

การฝึกจำลองสถานการณ์ในภาคสนามได้ช่วยให้กองทัพของทั้งสองฝ่ายนำทักษะที่ได้เรียนรู้จากการฝึกแลกเปลี่ยนมาใช้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง โดยการฝึกภาคสนามได้จัดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจบการฝึกด้วยโครงการความร่วมมือระหว่างทหารและพลเรือนกับชุมชนท้องถิ่น

ในระหว่าง 2 สัปดาห์ของการฝึก กองทัพบกออสเตรเลียรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับกองทัพบกไทยในพระราชพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกองทัพบกออสเตรเลียร่วมกับกองทัพบกไทบและข้าราชการจังหวัดขอนแก่นวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายความเคารพแด่พระมหากษัตริย์ที่ทั่วโลกเทิดทูน

การฝึกผสม Chapel Gold 2017 ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับสมาชิกกองทัพบกออสเตรเลียที่ได้ฝึกและเรียนรู้จากกองทัพบกไทย ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศไทย การฝึกผสม Chapel Gold เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งสำหรับกองทัพบกออสเตรเลีย และจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นสำหรับทั้งสองฝ่ายในอนาคต