Australian Embassy
Thailand

Press Release 2017 - Culinary Exchange Program_Th

                     โครงการแลกเปลี่ยนด้านอาหารเชื่อมสัมพันธ์ ออสเตรเลีย – ไทย

30 พฤศจิกายน 2560

ไอแซค รีฟ และเจสซี่ นอริส นักเรียนชาวออสเตรเลีย พร้อมด้วยคุณครูเทส เฮนรี่ จากโรงเรียน รอสนีย์ คอลเลจ รัฐแทสมาเนีย ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อมาเรียนรู้วิธีการปรุงอาหารไทยเป็นเวลาถึง 10 วัน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และบุคคลากรด้านอาหาร ของโครงการ ครัวไทยสู่ครัวโลก หรือ Thai Kitchen to the World

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และบุคคลากรด้านอาหารนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ ครัวไทยสู่ครัวโลก หรือ Thai Kitchen to the World ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี โดยในแต่ละปีนั้น คณะครูและนักเรียนที่กำลังทำงานและศึกษาอยู่ในรัฐแทสมาเนีย จะได้รับโอกาสให้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนศิลปะการปรุงอาหารไทยจากผู้เชี่ยวชาญในวงการอาหารไทยที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ซึ่งในระหว่างการฝึกอบรมนี้ คณะครูและนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของไทยอย่างใกล้ชิด

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปรุงอาหาร คุณครูเฮนรี่ และนักเรียนชาวออสเตรเลียทั้งสอง ได้ลงมือสาธิตวิธีการอบขนมปังแบบต่างๆให้แก่คณะครูและนักเรียนไทยที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต โดยมีเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เข้าร่วมการอบขนมปังในวันนี้ด้วย

โครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในด้านการทำอาหารเท่านั้น แต่ยังช่วยเชื่อมสัมพันธ์และพัฒนาความเข้าใจระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศอีกด้วย โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และบุคคลากรด้านอาหารนี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาของทั้งสองประเทศเป็นอย่างดี โดยในแต่ละปี จำนวนนักเรียนที้เข้ารับการศึกษาในสถาบันระดับอาชีวะศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถาบันอาชีวะศึกษาเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียในการผลิตและพัฒนาบุคคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดได้

ท่านทูต โรบิลลิอาร์ด กล่าวว่า “อาชีวะศึกษามีบทบาทที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจออสเตรเลียให้เข้มแข็งและเป็นการเปิดให้บุคคลากรแรงงานออสเตรเลียมีโอกาสมากขึ้น ในปัจจุบัน นักธุรกิจชาวออสเตรเลียจำนวนร้อยละ 40 ถือใบประกาศณียบัตร อนุปริญญา หรือ อนุปริญญาขั้นสูง จึงเห็นได้ว่า การศึกษาระดับอาชีวะนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและธุรกิจสตาร์ทอัพในออสเตรเลีย”

ตลอดเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ระบบอาชีวะศึกษาในออสเตรเลียได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน และเนื่องจากการศึกษาระดับอาชีวะนี้จะส่งผลโดยตรงกับแรงงานออสเตรเลีย จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาจะต้องมีทักษะและความสามารถที่ตรงกับความต้องการของงาน และต้องสามารถโอนย้ายทักษะเหล่านี้ให้เข้ากับผู้ว่าจ้าง ประเภทธุรกิจ และตลาดแรงงานในปัจจุบันได้

ปัจจุบัน ประเทศออสเตรเลียมีสถาบันอาชีวะศึกษาอยู่ถึง 4,500 แห่งทั่วประเทศ โดยในปี 2558 มีนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาอยู่จำนวน 4.5 ล้านคน และในจำนวนนี้ 187,320 เป็นนักศึกษาต่างชาติ ในปี 2560 นี้ มีนักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียจำนวน 27,000 คน โดย 15,000 คนนั้นเป็นนักเรียนระดับอาชีวะศึกษา