Australian Embassy
Thailand

Press Release 2017 - Endeavour scholarship_Th

                                   18 คนไทยคว้าทุนรัฐบาลออสเตรเลียประจำปี 2561

 

                        

 

21 ธันวาคม 2560

18 คนไทยได้รับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (ทุนเอนเดเวอร์) ประจำปี 2561 เพื่อไปทำวิจัยและศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย

ทุนเอนเดเวอร์ เป็นทุนของรัฐบาลประเทศออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง โดยทุนนี้จะเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนที่ให้เปล่าและให้เต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาชาวไทยด้วย

โครงการทุนเอนเดเวอร์เริ่มต้นขึ้นในปี 2550 และปัจจุบันมีคนไทยได้รับทุนนี้เพื่อเดินทางไปศึกษา ทำวัจัย หรือพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาชีพในประเทศออสเตรเลียทั้งสิ้น 195 คน โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 10 ที่นักศึกษาชาวไทยได้รับทุนอันทรงเกียรตินี้ และนักศึกษาผู้ได้รับทุนจะไปศึกษาต่อในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ การบริหารการท่องเที่ยว แพทย์ศาสตร์ การแสดงดนตรี เทคโนโลยีและ ภาษาศาสตร์ กฎหมาย จุลชีววิทยา และการออกแบบผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับคนไทยผู้คว้าทุนเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลียและครอบครัวประจำปีนี้

“เป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่ทุนเอนเดเวอร์ ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างผู้ที่ได้รับทุนชาวไทยและชาวออสเตรเลีย ผมเชื่อมั่นว่าผู้ที่ได้รับทุนในปีนี้จะได้รับประสบการณ์ที่มีค่า และสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศกับผู้ได้รับทุนจากทั่วโลก ซึ่งจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าพวกเขาจะกลับมายังประเทศไทยแล้วก็ตาม” เอกอัครราชทูตออสเตรเลียกล่าว

ทุนเอนเดเวอร์แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education Training Scholarship) และทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship) โดยทุนเอนเดเวอร์จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายนของทุกปี

สามารถถอ่านขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนเอนเดเวอร์ รวมถึงวิธีการสมัคร ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour