Australian Embassy
Thailand

Press Release 2017 - NCP mobility grants_Th

                              แผนโคลัมฉบับใหม่ ประเทศไทย ปี 2561 ผ่านการอนุมัติ

19 กันยายน 2560

ในปี 2561 นี้ นักศึกษาชาวออสเตรเลียจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อมาฝึกงานและศึกษาดูงานภายใต้โครงการแผนโคลัมโบฉบับใหม่ ของรัฐบาลออสเตรเลีย ในหลักสูตรระยะสั้น (Mobility Program)

 “เนื่องจากแผนโคลัมโบฉบับใหม่ประสบความสำเร็จและขยายโครงการไปทั่วภูมิภาค ในปีที่จะถึงนี้ นักศึกษาจำนวนถึง 432 คน จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ 30 โครงการในประเทศไทย” ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าว

 “นักศึกษาเหล่านี้จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่หลากหลาย ตั้งแต่โครงการออกแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ไปจนถึงการปฏิบัติด้านการศึกษาและกฏหมายในประเทศไทย”

เอกอัครราชทูตโรบิลลิอาร์ด กล่าวว่า เราพร้อมและยินดีที่จะต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้ง 26 แห่งในออสเตรเลีย เพื่อมาเรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวของผู้คนและวัฒนธรรมของไทยได้มากขึ้น

 “ผมมั่นใจว่า พวกเขาทุกคนจะเดินทางกลับออสเตรเลียไปพร้อมกับมิตรภาพใหม่และสายสัมพันธ์ที่จะดำรงอยู่ไปตลอดชีวิต และมีทัศนคติมุมมองใหม่ต่อประเทศไทย ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น” เอกอัครราชทูตโรบิลลิอาร์ดกล่าวเสริม

ปี 2561 นี้จะมีนักศึกษาชาวออสเตรเลียกว่า 13,000 คนที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการแผนโคลัมโบฉบับใหม่ ประเภทโปรแกรม mobility ใน 35 ประเทศทั่วภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

ด้วยการสนับสนุนนักศึกษาให้มาศึกษาและฝึกงานในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกนี้ โครงการแผนโคลัมโบฉบับใหม่จะช่วยผู้นำชาวออสเตรเลียรุ่นใหม่ให้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก