Australian Embassy
Thailand

Press Release 2018 - A2ELP_Th

              นักธุรกิจหนุ่มชาวไทยเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นใหม่ ออสเตรเลีย-อาเซียน

 

13 กุมภาพันธ์ 2561

                                                                                                    

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณ อุกฤษ อุณหเลขกะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นใหม่ ออสเตรเลีย-อาเซียน ประจำปี 2561 (Australia-ASEAN Emerging Leaders Program หรือ A2ELP)

โครงการ A2ELP เป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มของรัฐบาลออสเตรเลีย ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Australia-ASEAN Council (AAC) โดยจะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน ที่ทุ่มเทให้กับการแก้ไขปัญหาของสังคม อาทิ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร การศึกษา สุขอนามัย และประชากรผู้สูงอายุ

โดยในปีนี้ คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการ A2ELP ประจำปี 2561 คุณอุกฤษ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ Ricult ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรชาวไทยและปากีสถาน ด้วยการใช้เทคโนโลยี Machine Learning และ Satellite Imagery เพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยบริษัท Ricult ได้รับรางวัลมามากมายจากองค์กรชั้นนำ อาทิ Bill & Melinda Gates Foundation และ United Nations Industrial Developmental Organization ทำให้คุณอุกฤษกลายเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการแนวหน้าที่อายุต่ำกว่า 35 ของประเทศไทย

ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวว่า “ภายใต้โครงการ A2ELP คุณอุกฤษจะได้เข้าร่วมกับตัวแทนประเทศอื่นๆในการเข้ารับการฝึกอบรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น และนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียในเดือนมีนาคมนี้ โดยผู้แทนทุกท่านจะได้เรียนรู้ถึงบทบาทของธุรกิจในการขับเคลื่อนสังคม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและศักยภาพของธุรกิจเพื่อสังคม อีกทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจของพวกเขาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมในการนำเสนอผู้ประกอบการชาวไทยรุ่นใหม่และผลงานของเขาที่ทุ่มเทให้กับการแก้ไขปัญหาสำคัญในภูมิภาคของเรา สู่เวทีนานาชาติ”

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอด อาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ประจำปี 2561 จะร่วมกับศิษย์เก่าประจำปี 2560 ในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความมั่นคงและความมั่งคั่งของภูมิภาค

โดยการประชุมสุดยอด อาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ถึง 18 มีนาคม นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้นำจากทั้งสิบประเทศอาเซียนจะมารวมตัวกันที่ประเทศออสเตรเลีย ถือเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์พหุภาคีระหว่างออสเตรเลีย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ A2ELP และ AAC ได้ที่เว็บไซต์ www.dfat.gov.au/aac