Australian Embassy
Thailand

Press Release 2018 - ASEAN - Australia Education Exchange_Th

                                                         
                                                             ฯพณฯ จูลี่ บิช็อป รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย 
                                                                                    ร่วมกับ
     วุฒิสมาชิก ฯพณฯ ไซมอน เบอร์มิงแฮม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมออสเตรเลีย

 

                  การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียน – ออสเตรเลีย ในด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา

                                  ในการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย

                                                                                             ณ วันที่ 17 มีนาคม 2561

 

วันนี้ ณ การประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลียสมัยพิเศษ   ออสเตรเลียได้ประกาศถึงมาตรการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างผู้นำในอนาคตจากออสเตรเลียและภูมิภาคอาเซียน

ออสเตรเลียมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อภูมิภาคอาเซียน โดยโครงการริเริ่มต่างๆด้านการศึกษาของเราได้พัฒนามาจากโครงการทางการศึกษาที่สำคัญ และมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ทั้งจากออสเตรเลียและอาเซียนได้เรียนรู้จากกันและกัน  เพื่อเสริมความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต

เราได้ก่อตั้งโครงการทุนอาเซียน แผนโคลัมโบใหม่ (New Colombo Plan ASEAN Fellowship) โดยจะมอบให้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาชาวออสเตรเลียผู้ได้รับทุนภายใต้โครงการแผนโคลัมโบใหม่ที่มุ่งเน้นในการทำงานร่วมกันระหว่างออสเตรเลียกับภูมิภาคอาเซียน

ในปีแรกนี้ เฮย์ลี่ย์ วินช์คูมบ์ (Hayley Winchcombe) จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออสเตรเลีย เป็นผู้ได้รับทุนเป็นคนแรก โดยเฮย์ลี่ย์จะเดินทางไปศึกษาต่อด้านการเมืองและเอเซีย-แปซิฟิคศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง ประเทศสิงคโปร์    และจะเข้ารับการฝึกงานกับองค์กรชั้นนำต่างๆที่สนับสนุนความสนใจของภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงสิงคโปร์และอินโดนีเซีย

ทุนดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการทุนแผนโคลัมโบครั้งใหม่  ซึ่งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวออสเตรเลียกว่า 13,500 คน เพื่อเดินทางมาใช้ชีวิต ศึกษาและฝึกงานในภูมิภาคอาเซียน ตลอดระยะเวลา 5 ปีแรกของโครงการ

นอกจากนี้ เราจะมอบทุน Australia Awards ASEAN Scholarships จำนวน 50 ทุน ให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศต่าง ๆในภูมิภาคอาเซียน เพื่อไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศออสเตรเลีย  ความรู้จากการศึกษาต่อจะช่วยพัฒนาภูมิภาคในด้านต่างๆ   รวมถึงการลดปัญหาความยากจน ความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ

ข้อริเริ่มในโครงการ ASEAN-Australia Infrastructure Skills Dialogue จะนำผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม มาอภิปรายเพื่อหาวิธีรับมือกับความท้าทายด้านทักษะแรงงานที่ภูมิภาคกำลังเผชิญอยู่

ในปี 2562 Australia now โครงการสำคัญประจำปี ซึ่งสร้างชื่อเสียงและความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับประเทศหรือภูมิภาค จะมุ่งเน้นเรื่องการอภิปรายความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนของเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.cognitoforms.com/AustraliaAwardsInIndonesia1/ApplicationFormForAustraliaAwardsASEANScholarshipsIntake2019