Australian Embassy
Thailand

Press Release 2018 - ASEAN summit_Th

ออสเตรเลียจับมือไทยเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านไซเบอร์ในภูมิภาคอาเซียน


9 กุมภาพันธ์ 2561

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้ร่วมมือกับประเทศไทยในการจัดงานสัมมนาและเวิร์คช๊อปขึ้นในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างสองประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของภูมิภาคอาเซียนในการรับมือกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ และเพื่อร่วมวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสังคมยุคดิจิทัลและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0

โดยในปีนี้ ออสเตรเลียได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ (ASEAN-Australia Special Summit) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 – 18 มีนาคม ณ นครซิดนีย์ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้นำจากทั้งสิบประเทศอาเซียนจะมารวมตัวกันที่ประเทศออสเตรเลีย ถือเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์พหุภาคีระหว่างออสเตรเลีย ประเทศไทย และประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตด้านกิจการไซเบอร์ออสเตรเลีย ดร. โทไบอัส ฟีคิน ซึ่งจะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาและเวิร์คช๊อปดังกล่าว เปิดเผยว่า กิจกรรมที่จะจัดขึ้นถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนจะมารวมกัน เพื่อถ่ายทอดความรู้และร่วมกันวางแผนในการปรับตัวเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัล และเสริมสร้างโลกออนไลน์ให้ปลอดภัยและมั่นคง

ในปัจจุบัน ภูมิภาคของเรากำลังเติบโตไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งทำให้โลกไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้นเป็นเท่าตัว โดยประเทศออสเตรเลียได้ตระหนักถึงจุดนี้เป็นอย่างดี จึงได้มุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียน

โดยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ สถานทูตออสเตรเลีย ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ Australia, Thailand and the ASEAN-Australia Special Summit: Paths to Innovation, Security and Prosperity โดยมีตัวแทนทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล อุตสาหกรรม 4.0 และความท้าทายต่างๆในการร่วมมือกันเพื่อความมั่นคงและความมั่งคั่ง โดยหัวข้อเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นหัวข้อสำคัญของการประชุมสุดยอด อาเซียน-ออสเตรเลียที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม

นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังได้ร่วมมือกับประเทศไทยในการจัดกิจกรรมเวิร์คช๊อปเกี่ยวกับความมั่นคงในโลกออนไลน์และเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ ASEAN-Australia Cybersecurity Workshop for ASEAN officials และ an ASEAN-Australia Workshop on the Future of Digital Transformation for micro, small and medium sized enterprises เวิร์คช๊อปเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ประเทศออสเตรเลีย และโครงการการร่วมมือทางด้านไซเบอร์ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มทรัพยากรและขีดความสามารถทางด้านไซเบอร์ของประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิค