Australian Embassy
Thailand

Press Release 2018 - Ambassador for Counter Terrorism_Th

                     ทูตออสเตรเลียด้านกิจการต่อต้านการก่อการร้ายเยือนไทย

20 เมษายน 2561

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียด้านกิจการต่อต้านการก่อการร้าย พอล โฟลี่ย์ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ถึง 20 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการร่วมมือกันในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคีระหว่างออสเตรเลียและไทยในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย

รัฐบาลออสเตรเลียมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรของเรา โดยเฉพาะอาเซียน ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งในภูมิภาค เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ ออสเตรเลียได้จัดการประชุมด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งเป็นเวทีให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจากอาเซียนในการหารือร่วมกัน การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอด อาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ที่จัดขึ้น ณ นครซิดนีย์ โดยรายละเอียดและผลลัพธ์ของการประชุมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายได้ถูกเสนอให้กับผู้นำอาเซียนและออสเตรเลียทันทีในวันถัดไป

นอกจากนี้ ระหว่างการประชุมสุดยอด อาเซียน-ออสเตรเลีย ผู้นำจากทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค ผ่านการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายสากลระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย โดยบันทึกความเข้าใจนี้จะช่วยชูบทบาทของออสเตรเลียในการร่วมมือกับอาเซียนเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางข้อมูลระหว่างรัฐต่อรัฐ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงและการรักษากฎหมายให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

โดยระหว่างการเยือนไทยนั้น ท่านทูตโฟลี่ย์ ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในไทยเพื่อสนทนาเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการประชุมด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และเนื้อหาในบันทึกความเข้าใจ อีกทั้งยังหารือถึงโอกาสในการร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทยและออสเตรเลียในด้านการต้านการก่อการร้าย