Australian Embassy
Thailand

Press Release 2018 - Border protection_Th

                          ออสเตรเลียเพิ่มมาตราการความปลอดภัยทางเขตแดน

 

1 ตุลาคม 2561

รัฐบาลออสเตรเลียได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณเขตแดนทางทะเลให้เข้มงวดมากขึ้น โดยการเพิ่มการเฝ้าตรวจทางอากาศและการลาดตระเวณทางน้ำ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพรมแดนออสเตรเลียให้ดียิ่งขึ้น

นับตั้งแต่การประกาศใช้นโยบายการรักษาเขตแดนที่เข้มงวดมากที่สุดเมื่อปีพ.ศ. 2556 รัฐบาลออสเตรเลียได้ประสบความสำเร็จในการตรวจจับ สกัดกั้น และขัดขวางการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและการค้ามนุษย์ โดยเจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นเรือลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานได้ถึง 33 ลำ และได้ส่งผู้ที่พยายามลักลอบเข้าประเทศออสเตรเลียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศมาแล้วถึง 827 คน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังสามารถขัดขวางคนอีกจำนวนนับไม่ถ้วนที่พยายามจะเสี่ยงชีวิตเพื่อขึ้นเรือมายังประเทศออสเตรเลียอย่างผิดกฎหมาย

การที่เรือลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานจากเวียดนาม สามารถแอบเข้าประเทศออสเตรเลียได้สำเร็จเมื่อเร็วๆนี้ เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้รัฐบาลออสเตรเลียตระหนักถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังและการร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำจัดภัยคุกคามจากการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

ทั้งนี้ ผู้โยกย้ายถิ่นฐานทั้ง 17 คนที่ถูกพบบนเรือได้ถูกควบคุมตัวอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆของออสเตรเลียและเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่งตัวคนเหล่านี้กลับประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตแดน รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศใช้ทรัพยากรต่างๆจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย กองทัพเรือ และกองทัพอากาศออสเตรเลีย ในการระบุและสกัดกั้นเรือที่น่าสงสัยที่เดินทางเข้ามาในบริเวณเขตแดนของออสเตรเลีย

นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรเลียยังได้เสริมเสร้างความเข้มแข็งให้กับกองกำลังขัดขวางการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานนอกชายฝั่ง ของสหพันธ์ตำรวจออสเตรเลียอีกด้วย

โดยออสเตรเลียเชื่อมั่นว่า มาตรการที่เข้มงวดขึ้นเหล่านี้จะช่วยตอกย้ำและส่งข้อความไปถึงผู้ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายว่า รัฐบาลออสเตรเลียมุ่งมั่นมากกว่าที่ผ่านมาในการปกป้องเขตแดน กำจัดการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และป้องกันการเสียชีวิตในทะเล

รัฐบาลออสเตรเลียจะไม่ยอมให้เกิดเหตุเช่นในอดีตที่ผู้คนกว่า 1,200 คนได้เสียชีวิตลงกลางทะเลระหว่างการลักลอบเข้าประเทศออสเตรเลียโดยเรืออย่างผิดกฎหมาย

ออสเตรเลียมีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาเขตแดนที่ชัดเจน และการเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยในเขตแดนครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังในการรักษาเขตแดน

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายข่าวได้ที่อีเมล์ media@homeaffairs.gov.au