Australian Embassy
Thailand

Press Release 2018 - Endeavour now open_Th

       ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครแล้ว

 

21 กันยายน 2561

หากคุณอยากไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย นี่เป็นโอกาสของคุณแล้ว

รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนคนไทยที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาภายใต้โครงการเอนเดเวอร์ (Endeavour Leadership Program) ประจำปี 2562 (เพื่อไปศึกษาในปี 2562)

ในปี 2560-61 โครงการเอนเดเวอร์ได้รวมทุนการศึกษาทั้งสองประเภทของรัฐบาลออสเตรเลีย คือทุนการศึกษาเอนเดเวอร์สำหรับผู้สมัครประเภทบุคคลจากนานาชาติ และโครงการเอนเดเวอร์หลักสูตรระยะสั้นสำหรับสถานบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย เข้าไว้ด้วยกัน

โครงการเอนเดเวอร์สนับสนุนความสัมพันธ์ระดับสถาบันต่อสถาบัน ประเทศต่อประเทศ และรัฐต่อรัฐ จากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ ภายใต้โครงการเอนเดเวอร์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาที่มีความสามารถจะได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษา ฝึกงาน และทำวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ทั้ง 4 ประเภท คือ

  • ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate)
  • ทุนเพื่อการวิจัย (Research)
  • ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training)
  • ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive)

ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการมอบทุนในปี 2550 มีคนไทยได้รับทุนการศึกษาเอนเดเวอร์แล้วจำนวน 195 คน

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จะปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

ผู้สมัครชาวไทยที่มีคำถามเกี่ยวกับทุนการศึกษาเอนเดเวอร์โปรดส่งคำถามมายัง aei.bkk@dfat.gov.au