Australian Embassy
Thailand

Press Release 2018 - Pirap Jabiru_Th

    ออสเตรเลียและประเทศไทย ฉลอง 20 ปีความร่วมมือด้านปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

 

21 พฤษภาคม 2561

ออสเตรเลียและไทยเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการฝึกเพื่อรักษาสันติภาพ ภายใต้รหัส พิราบ จาบิรู ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 ณ บางแสน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกจาก 20 ประเทศทั่วทั้งภูมิภาคอินโด-แปซิฟิคกว่า 200 คน

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือโท เรย์ กริกส์ ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเปิดการฝึก พิราบ จาบิรู ประจำปี 2561 ร่วมกับ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี คณะเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย โดยพลเรือโท เรย์ ได้กล่าวว่าการฝึกในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีเยี่ยมที่ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในภูมิภาคและจากทั่วโลกจะได้มารวมตัวกัน

ในระหว่างระยะเวลาสองสัปดาห์นี้ ตัวแทนจากฝ่ายทหาร กรมตำรวจ รัฐบาล และองค์กรต่างๆจะได้ทำงานร่วมกันในการระบุถึงปัญหาต่างๆที่ผู้รักษาสันติภาพได้ประสบ และกำหนดยุทธศาสตร์ในการรับมือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ การฝึกร่วมกันในครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เข้ารับการฝึกทุกท่าน ในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับผู้แทนจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมของหน่วยงานทางการทหารและตำรวจในภูมิภาค

ระหว่างการฝึกฝน ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับการทดสอบปัญหาในรูปแบบของเหตุการณ์เสมือนจริง ซึ่งสอดคล้องกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ในกรอบขององค์การสหประชาชาติ อาทิ การปกป้องบุคคลเปราะบาง อย่างสตรีและเด็ก ความเข้าใจในสิทธิและภาระหน้าที่ของผู้รักษาสันติภาพภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของรัฐ รวมไปถึงการส่งกำลังบำรุงในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก

ผู้เข้าร่วมการฝึกจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขสำหรับปัญหาเหล่านี้

การฝึกเพื่อรักษาสันติภาพ พิราบ จาบิรู เป็นการฝึกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดยเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยและออสเตรเลีย รวมไปถึงความร่วมมือในการรักษาสันติภาพระหว่างสองประเทศ

ประเทศไทยเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงที่สำคัญมากของออสเตรเลีย เราสองประเทศมีแนวทางในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์ในการร่วมมือกันที่ยาวนาน เช่น ปฏิบัติการในประเทศติมอร์-เลสเต ปฏิบัติการในอ่าวอีเดน และปฏิบัติการในประเทศซูดานและเซาท์ซูดาน เมื่อเร็วๆนี้พลเรือโท เรย์ กริกส์ กล่าว

ในปีนี้ เป็นปีครบรอบ 71 ปีที่ออสเตรเลียได้เข้าร่วมโครงการรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ ทั้งในประเทศเกาหลี เลบานอน ไซปรัส กัมพูชา รวันดา ติมอร์-เลสเต ซูดาน และเซาท์ซูดาน