Australian Embassy
Thailand

Press Release 2018 - Thai Lao Bridge Signage_Th

                        อสเตรเลียและไทยร่วมเปิดป้ายสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1

6 มิถุนายน 2561

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด และเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฯพณฯ จอห์น-เบอร์นาร์ด คาราสโก ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ที่จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด นายรณชัย จิตรวิเศษ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย

รัฐบาลออสเตรเลียมีความยินดีที่ได้ให้เงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งแรก บนแม่น้ำโขง เพื่อเชื่อมจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย เข้ากับเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ร่วมกับ นายพอล คีติ้ง นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย และ นายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น

นับตั้งแต่การก่อสร้างสะพานเมื่อปี พ.ศ. 2537 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ได้นำประโยชน์มาสู่ทั้งสองประเทศ ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การลงทุน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การขนส่งและโลจิสติกส์ ในปีที่ผ่านมา มีผู้ใช้งานข้ามสะพานมิตรภาพแห่งนี้กว่า 3 ล้านคน อีกทั้งมูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออกผ่านศุลกากรหนองคายยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 4,800 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2537 เป็นเกือบ 64,000 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2560

ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งนี้ได้เชื่อมเราทั้งสามประเทศเข้าด้วยกันในรูปแบบที่ก้าวข้ามภูมิประเทศและวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างมิตรภาพใหม่ๆและเครือข่ายให้เกิดขึ้นทั้งในและนอกบริเวณแม่น้ำโขงท่านทูตโรบิลลิอาร์ดกล่าว

ปีพ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้จะเป็นปีครบรอบ 25 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 และรัฐบาลออสเตรเลียมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับประเทศไทยและลาวต่อไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในบริเวณแม่น้ำโขง