Australian Embassy
Thailand

Press Release 2019 - Boomerang_Th

                     กองทัพอากาศออสเตรเลีย-ไทย ร่วมฝึกผสม Thai Boomerang
                                    กระชับความสัมพันธ์ทางการทหารระดับภูมิภาค

3 กันยายน 2562

กองทัพอากาศแห่งออสเตรเลียยกพลกว่า 120 นายและเครื่องบินขับไล่ 6 ลำ จากฐานบิน Amberley ร่วมฝึกผสมทางการบิน เชื่อมสัมพันธ์ทางการทหารระดับภูมิภาคระหว่างออสเตรเลียและตะวันออกเฉียงใต้

การฝึกผสมทางอากาศภายใต้รัหัส “Thai Boomerang” และ “Elang AUSINDO” มีกำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายนถึงวันที่ 28 กันยายน ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นเกือบ 1 เดือนทั้งในประเทศไทยและอินโดนีเซีย

ฝูงบินแบบขับไล่โจมตี F/A 18 Super Hornet เดินทางออกจากฐาน Amberley ในรัฐควีนส์แลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกผสม

นาวาอากาศเอกสตีเฟน แชปเปิล ผู้บังคับการกองบินที่ 18 กองทัพอากาศแห่งออสเตรเลีย กล่าวว่า การฝึกผสมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีทางการทหารระหว่างออสเตรเลียและพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกองทัพอากาศไทย ซึ่งได้มุ่งเน้นถึงความร่วมมือและการทำงานร่วมกันในอนาคต

“ไม่เพียงแต่การได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว ยังถือเป็นโอกาสอันดีในการผนึกความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” นาวาอากาศเอกสตีเฟน กล่าว

นอกจากนี้ กำลังพลของออสเตรเลียยังมีโอกาสในการทำงานร่วมกัน สร้างเครือข่ายมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

การฝึกผสมในลักษณะเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของออสเตรเลีย ซึ่งจะได้มีโอกาสในการเผชิญกับความท้าทายจากสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยและมีความกดดัน ในระหว่างการฝึกนี้ จะมีการจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกได้เห็นและปฏิบัติ เพื่อทดสอบการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ

การฝึกผสม Thai Boomerang จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2535 โดยการฝึกผสมนี้เป็นการฝึกทางอากาศระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือที่แสดงให้เห็นถึงสัมพันธภาพทางการทหารอันใกล้ชิดระหว่างภูมิภาค

ในการนี้ ฯพณฯ อัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และพลอากาศเอกถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา