Australian Embassy
Thailand

Press Release 2020 - DAP_Th

   ทุนสนับสนุนโดยตรงสถานทูตออสเตรเลียประจำปี 2563-2564 เปิดรับใบสมัครแล้ว
 

25 กันยายน 2563

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียขอเชิญผู้สนใจส่งใบสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง

ทุนสนับสนุนโดยตรงเป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็ก สำหรับองค์กร ชุมชน หรือบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทำงานเพื่อกิจกรรมด้านการพัฒนา มนุษยธรรม และสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย  

โครงการทุนสนับสนุนโดยตรงได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คน มีโครงการหลายโครงการที่สถานทูตฯ ได้สนับสนุนเมื่อปีที่แล้วดังต่อไปนี้

-         สนับสนุนการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้กับชุมชนบนเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล

-         สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับอาสาสมัครในจังหวัดเชียงใหม่

-         สนับสนุนการอบรมความปลอดภัยทางถนน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ และ

-         สนับสนุนห้องสมุดเด็กและเยาวชนให้กับชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน กรุงเทพฯ

 

สถานทูตออสเตรเลียสนับสนุนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน ซึ่งสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่

ภาษาอังกฤษ: https://dap.smartygrants.com.au/BangkokDAP2020-21

ภาษาไทย: https://dap.smartygrants.com.au/BangkokDAP2563-64Thai

ปิดรับใบสมัคร ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 2000น.   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และวิธีการสมัคร สามารถดูได้ที่ www.thailand.embassy.gov.au

 

โปรดติดต่อสถานทูตออสเตรเลียหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลภาษาไทย โทร.02 344 6362  ข้อมูลภาษาอังกฤษ โทร. 02 344 6371

หรือ อีเมล์ [email protected]