Australian Embassy
Thailand

Notarial Services (Thai)

บริการการรับรองเอกสาร
 

ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป หากท่านต้องการรับบริการด้านหนังสือเดินทางและบริการการรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ โดยคลิกที่ ‘ทำการนัดหมาย’ ที่ปรากฏด้านล่างนี้


Book an appointment with Australian Embassy Bangkok using SetMore

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดหมายล่วงหน้า กรุณาคลิกที่นี่

ขออภัยในความไม่สะดวกอันเนื่องมาจากการปรับปรุงระบบในครั้งนี้

 

ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป แผนกกงสุล สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพ จะให้บริการการรับรองเอกสารเมื่อมีการนัดหมายล่วงหน้าในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. เท่านั้น (ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของตารางนัดหมาย และยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย)
 

Book an appointment with Australian Embassy Bangkok using SetMore
 

ท่านสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ www.aeb.setmore.com และรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดหมายล่วงหน้าได้ที่นี่

บริการการรับรองเอกสารมีดังต่อไปนี้

  • การรับรองความแท้จริงของเอกสารแบบ authentication
  • การรับรองความแท้จริงของเอกสารแบบ apostille
  • การรับรองสำเนาถูกต้องจากเอกสารต้นฉบับ (certifying copies of original documents)
  • การเป็นพยานลายมือชื่อในเอกสารบางประเภท (witnessing of signatures on certain documents)
  • การให้ถ้อยคำแถลงการณ์ (taking of statutory declarations)
  • การให้ถ้อยคำสาบานตน (administering of affidavits, oaths and affirmations)

บริการการรับรองเอกสารมีค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ Consular Fees Act of 1955 ของประเทศออสเตรเลีย โดยเจ้าหน้าที่แผนกกงสุลไม่มีอำนาจใดๆ ในการกำหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารไม่ได้ถูกปรับราคามาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุกปีตามดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) ที่ตีพิมพ์โดยสำนักงานสถิติแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Bureau of Statistics) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินออสเตรเลียนดอลล่าร์ต่อสกุลเงินบาท และอาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละเดือน หากต้องการทราบค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินบาท กรุณาติดต่อแผนกกงสุลหรือส่งอีเมล์มาที่ consular.bangkok@dfat.gov.au

สถานทูตฯ ไม่สามารถยืนยันระยะเวลาที่ท่านจะสามารถนำเอกสารถ้อยคำแถลงการณ์ (Statutory Declarations) และการรับรองสำเนาถูกต้อง (Certified true copies) ไปใช้ได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการไทย กรุณาติดต่อกรมการกงสุลในประเทศไทยเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม


สถานที่ในการให้บริการการรับรองเอกสาร

ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป แผนกกงสุล สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพ จะให้บริการการรับรองเอกสารเมื่อมีการนัดหมายล่วงหน้าในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. เท่านั้น (ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของตารางนัดหมาย และยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย)

สำหรับบริการการรับรองเอกสารในจังหวัดภูเก็ต กรุณาติดต่อเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ Consulate-General’s website

ทั้งนี้ กงสุลกิตติมศักดิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่สามารถให้บริการการรับรองเอกสารได้

 

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

กระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก (ซึ่งใช้ชื่อว่า Setmore) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการนัดหมายล่วงหน้าของสถานทูตฯ ทางกระทรวงฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงชื่อและช่องทางการติดต่อ) ผ่านระบบ Setmore เพื่อการนัดหมายล่วงหน้าตลอดจนวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าเป็นการยินยอมให้ระบบ Setmore เก็บข้อมูลดังกล่าวของท่านในนามของกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) หากท่านไม่ระบุข้อมูลดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) อาจไม่สามารถจัดการการนัดหมายของท่านได้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดูแลโดยบริษัท Setmore ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัท Setmore และโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT))